Zdravie z pohľadu vedeckej a alternatívnej medicíny

Čo je to zdravie? Prečo západná medicína chápe zdravie inak ako alternatívna medicína? A čo to vlastne je tá alternatívna medicína? Aký je rozdiel medzi alternatívnou medicínou a liečiteľstvom?

Zdravie z pohľadu vedeckej a alternatívnej medicíny

Čo je to zdravie?

Oficiálna definícia svetovej zdravotníckej organizácie znie: „Zdravie je stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen stav neprítomnosti choroby a slabosti.”

Podľa tejto definície je však viac ako 70% populácie nezdravých :). Okrem toho je jasné, že ide o stav, ktorý nie je trvalý a nemenný, pretože existuje sústavné vzájomné pôsobenie organizmu na prostredie a naopak.

Tým sa dostávame k ďalšej definícii zdravia, a to: „Zdravie je vnútorná rovnováha energií v tele.“ K tejto definícii sa prikláňajú hlavne alternatívne terapie.

Počas celého vývoja ľudstva vznikali a stále vznikajú rôzne techniky, ktoré pomáhajú človeku nájsť opäť stratenú vnútornú rovnováhu (zdravie).

Dnes sa mnohé tieto techniky/terapie nazývajú alternatívnymi terapiami. Zaužívané sú aj názvy ako holistická (celostná) terapia, komplementárna (podporná alebo doplnková terapia), prírodná medicína, nekonvenčná medicína, informatívna (informačná) medicína, nevedecká medicína, tradičná, prípadne netradičná medicína :).

 

Čo je alternatívna medicína?

Zjednodušene je alternatívna medicína neinvazívnou liečbou bez použitia farmaceutických prípravkov (liekov), ktoré majú často nepriaznivé vedľajšie účinky. V angličtine sa označuje skratkou CAM (complementary and alternative medicine).

Patrí sem napríklad tradičná čínska medicína, ajurvéda, akupunktúra, homeopatia, Bachova kvetová terapia, aromaterapia, meditácia, bylinkárstvo, joga, reflexná terapia, osteopatia, masáže, …

Mnohé alternatívne terapie sú akceptované a používané nielen širokou verejnosťou, ale aj západnou medicínou, která sa označuje ako medicína oficiálna, moderná, vedecká, farmaceutická, ortodoxná, klasická, konvenčná, alopatická alebo školská.

 

Aký je rozdiel medzi alternatívnou medicínou a liečiteľstvom?

Namiesto termínu alternatívna medicína sa niekedy používa aj termín liečiteľstvo, čo vedie k mnohým nedorozumeniam.  

Liečiteľstvo je totiž činnosť vykonávaná liečiteľom, teda osobou bez odpovedajúceho medicínskeho vzdelania. Naproti tomu alternatívna medicína je súbor špecifických diagnostických a terapeutických metód, bez ohľadu na to, či ich používa liečiteľ alebo lekár.

Ľudia od nepamäti trpeli chorobami, a preto sa vo všetkých národoch našli jedinci, ktorí sa pokúšali liečiť. Vznikla profesia liečiteľ a rôzne liečebné prostriedky. Objavili sa liečivé účinky bylín a ľudia prišli na to, že zdravie človeka je závislé na mnohých fyzikálnych faktoroch, ako je teplota, vlhkosť, kvalita vzduchu, výživa, ale taktiež spôsob života, fyzická a duševná činnosť. Tieto postupy ľudovej medicíny, ktoré sú známe a používané už stovky rokov, vychádzajú z ľudovej múdrosti a z pozorovania prírody a zvyčajne sa označujú ako „prírodná ľudová medicína“ alebo „liečba prírodnými prostriedkami. Patrí sem herbalizmus (bylinkárstvo), liečba teplom a chladom (studené alebo horúce obklady, kúpele, vodoliečebné procedúry, ...), liečba svetlom, detoxikácia a liečba pohybom. Prírodná ľudová medicína sa radí medzi alternatívne terapie, hoci z jej znalostí vychádzala pri svojom vzniku aj západná vedecká medicína a v podstate je v západnej medicíne aj v rôznej miere využívaná ako doplnková metóda.

 

Porovnanie západnej a alternatívnej medicíny

Medicína ako taká existovala od nepamäti, akurát v rôznych formách. Bola to nielen prírodná ľudová medicína, regionálne veľmi rozdielna, ale aj celé veľké prepracované systémy, ako napríklad medicína čínska alebo indická. Tieto systémy sa od seba výrazne líšili svojimi princípmi aj metódami. Boli však označované ako medicína, samozrejme, že iná ako tá dnešná západná.

Dnešná západná klasická vedecká medicína neexistovala vždy. Jej vznik sa datuje do 18. storočia, takže ide o pomerne nový, moderný, na vede a dôkazoch založený typ medicíny. Jej základ tvorí anatómia a fyziológia organizmu, čiže ide hlavne o materiálnu medicínu. Vidí hmotu, ktorú skúma a na základe skúmania odvodzuje nejaké výsledky.  

Západná vedecká medicína má svoje výhody, ale aj nedostatky.

Dá sa použiť na liečenie problémov, s ktorými si alternatívna medicína nevie dobre poradiť. Napríklad rýchle chirurgické zákroky, keď je nutné niečo z tela vyrezať, keď si človek zlomí nohu, alebo ak stratí veľa krvi a potrebuje transfúziu. Nenahraditeľná je aj pri rýchlej záchrane života, pri infarktoch a mozgových príhodách a pod. Dnešná často negatívna podoba západnej medicíny je dôsledkom mnohých nedostatkov v organizácii, financovaní a riadení zdravotníctva a hlavne dôsledkom veľkého tlaku zdravotných poisťovní a farmaceutických spoločností. Z klasickej medicíny sa časom stal výnosný biznis a namiesto riešenia problému sa riešia následky. V súčasnosti sa jej vyčíta mnoho vecí, napríklad to, že je pretechnizovaná, že berie telo ako stroj, ktorý pozostáva z mnoho častí, a jednotlivé časti berie oddelene od ostatných. Ďalej sa jej vyčíta neosobný prístup; nezáujem o mentálne či emocionálne faktory, ktoré by sa mohli podieľať na vzniku, vývoji či priebehu choroby; liečba symptómov prejavujúcich sa na fyzickom tele, bez hlbšieho skúmania, čo je príčinou problému; chemická liečba, ktorá je často sprevádzaná nežiaducimi vedľajšími účinkami a pod. Farmaceuticky vyrobených liečív je dnes na svete viac ako 200.000, stále ich pribúda a mnohé nie sú dostatočne overené. A pritom v tejto dobe vysokých nárokov na produktivitu práce sú mnohé choroby spôsobené jednoducho iba zlými stravovacími návykmi, nedostatkom pohybu alebo, naopak nedostatkom odpočinku, stresom, úzkosťou, depresiami, osobným nenaplnením, nespokojnosťou a negatívnymi emóciami. Je známe, že mnohé poruchy tráviaceho systému (žalúdočné vredy, syndróm dráždivého hrubého čreva) sú psychosomatickými príznakmi.

Holistické (alternatívne) terapie sa zakladajú na predpoklade, že nič v človeku neexistuje oddelene od celku a že človek ako celok má fyzickú, emocionálnu, mentálnu a duchovnú úroveň bytia. Medzi týmito úrovňami by mala byť rovnováha. Preto sa stav nerovnováhy medzi týmito úrovňami označuje ako choroba. Holistického terapeuta zaujíma celková reakcia človeka a súvislosti na všetkých úrovniach. Jeho úlohou je zharmonizovať všetky úrovne, aby sa stimulovali samoliečebné schopnosti organizmu. Inými slovami to, čo konáme a ako myslíme a cítime, sa fyzicky odrazí na našom zdraví. Psychický stres, negatívne emócie (hlavne pocit viny a sebaľútosť) a negatívne myšlienky sprístupňujú organizmus chorobám.

Choroby, ktorých príčinou je energetická nerovnováha, sa v západnej medicíne často nazývajú chronickými ochoreniami. Chronická choroba by vlastne nemala existovať, chronická je preto, že západná medicína nevie odstrániť jej príčinu a vyliečiť ju. Aj preto dochádza k veľkému boomu alternatívnych terapií a k nekonečným diskusiám o ich princípoch a účinnosti.

Vysvetlenie príčiny chorôb je jedným z hlavných rozdielov vedeckej a nevedeckej medicíny.

Alternatívna medicína je založené na predpoklade, že choroba (stav nerovnováhy) začína v podvedomí a že nikdy neochorie len telo samotné, vždy ochorie celý človek. Zdravotné problémy, hlavne pokiaľ ide o chronické a civilizačné ochorenia, nevznikajú zo dňa na deň. Je to proces, ktorý začína omnoho skôr, ako sa prejaví na fyzickej úrovni. A niečo, čo dlho vznikalo, nemôže nijakým spôsobom zmiznúť zo dňa na deň, hoci aj to sa niekedy stáva :). Nie je dôležité poznať úplne všetky terapie, dôležité je rozhodnúť sa pre takú, ktorá nám je osobnostne najbližšia.

Ak sa úprimne zamyslíme nad svojimi problémami, zistíme, že poväčšinou my sami sme pôvodcami svojich problémov a to je tá správna cesta k ich vyriešeniu. Za svoje zdravie je zodpovedný každý sám. Alternatívne a komplementárne terapie nám však ponúkajú nové možnosti riešenia našich problémov, aby sme mohli opäť nájsť svoju stratenú rovnováhu.

Ak má byť terapia naozaj úspešná a liečebný účinok dlhodobý, nestačí kvapkať si pod jazyk Bachove esencie, brať homeopatiká alebo pravidelne chodiť na masáže, musí byť vyvinutá aj vlastná aktivita a musia byť rešpektované odporúčania týkajúce sa úpravy stravovania, pohybu, prípadne aj celkového životného štýlu. Aby človek mohol byť v rovnováhe sám so sebou, musí byť v rovnováhe aj so svojím okolím alebo aspoň zaujať k svojmu okoliu taký postoj, ktorý mu umožní udržať si patričný odstup od situácií, ktoré vyvolávajú permanentné napätie a stres.

Rozdiel medzi západnou vedeckou medicínou a alternatívnou medicínou je obrovský, od základných princípov, prístupu terapeutov až po konkrétne terapie. Aj keď rizika alternatívnej medicíny sú vo väčšine prípadov zanedbateľné v porovnaní s rizikami západnej vedeckej medicíny, istá kritika padá aj na alternatívne terapie. Vyčítajú sa im nedostatočné alebo chýbajúce dôkazy účinnosti, používanie nepresných termínov, duchovný mechanizmus účinku, placebo efekt, celostná liečba, rozpor s vedeckými poznatkami a pod. Ďalším rizikom je častá neodbornosť terapeutov, kedy hrozia vážne dôsledky (napríklad pri manuálnych terapiách, pri vážnych chorobách, pri hladovkách, ...) a veľa podvodníkov. Niektorí alternatívni terapeuti bojujú za oficiálne pripojenie k západnej vedeckej medicíne, iní sú hrdí, že fungujú oddelene.

Naše telo má neuveriteľné samoliečiace a regeneračné schopnosti, potrebuje však na to vhodné prostredie a správnu stimuláciu. Práve to je hlavným cieľom všetkých alternatívnych terapií, vytvoriť to správne prostredie na samoliečbu tela a duše a opätovné nastolenie vnútornej rovnováhy.

Krásne to vystihuje aj jedna známa indiánska múdrosť z kmeňa Hopi: Nemusíme sa vracať späť, aby sme našli stratenú múdrosť, ani sa rútiť vpred, aby sme našli lepšiu budúcnosť. Stačí, ak nájdeme svoj vlastný stred rovnováhy a harmónie v prítomnom okamihu.”

Mohlo by vás zaujímať:
Príčiny chorôb – vonkajšie a vnútorné
Psychosomatika – výpoveď duše telom
Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje
Bachova kvetová terapia
Jogová terapia
Ajurvéda
Homeopatia
Meditácia
Tradičná čínska medicína
Moxovanie
Akupunktúra
Ľanovo-proteínová liečebná diéta Dr. Budwig

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S