Zoznam alternatívnych a pohybových terapií

Orientačné rozdelenie alternatívnych terapií podľa toho, aký prístup k liečbe uprednostňujú na terapie mysle, terapie tela a masáže, pohybové terapie / cvičenia a ostatné terapie.

Všetky alternatívne terapie su holistické (celostné), pretože sa zakladajú na predpoklade, že nič v človeku neexistuje oddelene od celku a že človek ako celok má fyzickú, emocionálnu, mentálnu a duchovnú úroveň bytia. Úlohou alternatívnych terapií je zharmonizovať všetky úrovne bytia, aby sa stimulovali samoliečebné schopnosti organizmu a dosiahla sa vnútorná rovnováha energií v tele, teda ZDRAVIE. Inými slovami to, čo konáme a ako myslíme a cítime, sa fyzicky odrazí na našom zdraví. Viac sa dozviete v článkoch:

Zdravie z pohľadu vedeckej a alternatívnej medicíny a Príčiny chorôb – vonkajšie a vnútorné.

Podľa toho, aký prístup k liečbe terapie uprednostňujú, ich môžeme orientačne rozdeliť na nasledujúce kategórie.

TERAPIE MYSLE:

TERAPIE TELA A MASÁŽE:

POHYBOVÉ TERAPIE / CVIČENIA:

OSTATNÉ TERAPIE:

 

na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S