Príčiny chorôb – vonkajšie a vnútorné

Najčastejšie vonkajšie (fyzické) a vnútorné (psychické) príčiny chorôb a zdravotných problémov. Každá choroba alebo porucha rovnováhy nesie v sebe určitý podiel týchto dôvodov.

Príčiny chorôb – vonkajšie a vnútorné

Nič v človeku neexistuje oddelene od celku a človek ako celok má fyzickú, psychickú, energetickú a duchovnú úroveň bytia. Medzi týmito úrovňami a aj v rámci nich by mala byť dynamická rovnováha. Ak sa táto rovnováha naruší, môže vzniknúť choroba, bolesť, fyzický či psychický problém.

Základné príčiny/dôvody chorôb a zdravotných problémov môžeme rozdeliť na:

1. vonkajšie (fyzické) príčiny

 • toxíny zo stravy a životného prostredia (pesticídy, ťažké kovy, konzervanty, …)
 • nevhodná strava (príliš veľa cukru, tuku, soli; intolerancie, ...)
 • toxické pôsobenie liekov (antibiotika, kortikoidy, …)
 • toxické pôsobenie očkovacích vakcín
 • mikrobiálne ložiská v tele (vírusové, bakteriálne, …)
 • parazity
 • nesprávna pohybová aktivita (nesprávne držanie tela, sedavé zamestnanie, málo pohybu, jednostranné zaťažovanie tela, ...)
 • nesprávne dýchanie (plytké)
 • príliš málo / veľa sexuálnej aktivity
 • dedičnosť – ako faktor urýchľujúci vznik choroby
 • ...


2. vnútorné príčiny

 • psychické (emocionálne, duchovné) príčiny - negatívne a nespracované emócie, spomienky, nepochopené situácie, nepochopenie sily myšlienok - môžu chorobu vytvoriť ale aj zničiť, traumy, stres, ...
 • energeticko-informačné príčiny (biopole, aura, podvedomie)


Každá choroba alebo porucha rovnováhy nesie v sebe určitý podiel vyššie uvedených dôvodov. Najväčší podiel tvoria vnútorné dôvody/príčiny. Je dokázané, že potláčanie emócií môže viesť k zablokovaniu konkrétnych bunkových receptorov v ľudskom tele. Tieto bloky potom bránia normálnej komunikácii medzi bunkami, poškodzujú mnohé telesné funkcie, oslabujú normálne imunitné reakcie a majú potenciál viesť k chorobe.

Nič sa totiž nedeje náhodne, ani choroba nie. Každý zdravotný problém alebo choroba má svoju príčinu a svoj význam. Rôzne časti nášho fyzického tela a rôzne zdravotné problémy korešpondujú s naším celkovým žitím, myslením a cítením. Telo sa nám prostredníctvom choroby snaží povedať, že sme sa vydali nesprávnym smerom, že sa máme zastaviť, spraviť si „poriadok v duši“, urovnať medziľudské vzťahy a vzťah k sebe samému, úprimne odpustiť sebe aj ostatným tak, že dostaneme von z podvedomia životné situácie, ktoré nás zranili a „vyčistíme“ ich raz navždy. Minulosť sa už nedá zmeniť, preto je zbytočné sa pre ňu trápiť. To sa však ľahko hovorí, ale ťažšie koná. Práve vtedy môže veľmi pomôcť nejaký skúsený odborník v psychosomatike, etikoterapii, sofioterapii, terapia Cesta a pod. (Pozri Zoznam alternatívnych terapií).  Hlavnou úlohou každého terapeuta alternatívnej medicíny by malo byť vysvetlenie príčiny choroby a ukázanie správnej cesty von z trápania. Potom už ide o slobodnú voľbu každého človeka, či po tej novej ceste pôjde alebo nie.

Ako si odpustiť? Inšpirujte sa audioukážkou z Knihy Šlabikár šťastia - Návrat k sebe

 

Zoznam niektorých častých zdravotných problémov a chorôb, ktorý je uvedený nižšie, je usporiadaný abecedne a poukazuje na možné vnútorné, hlavne psychické (duchovné) príčiny chorôb. Často sa pri vysvetľovaní príčin chorôb / zdravotných problémov používajú aj rôzne obrazné vysvetlenia, ktoré sa nemajú brať doslovne. Je to iba pomôcka. Každého do istej miery trápi sebanenávisť a pocit viny. A ako sme už spomenuli skôr, cieľom nie je trápiť sa, donekonečna si niečo vyčítať a obviňovať seba alebo iných, ale skúsiť nájsť z choroby/trápenia cestu von prostredníctvom poznania potlačovaného problému, aby došlo k rýchlejšiemu vyliečeniu a väčšej spokojnosti v živote.

Absces (vred) – pozri odsek Koža

Afty – pozri odsek Jazyk

Akné – pozri odsek Koža

Alergia, oslabená imunita
Imunita vyjadruje schopnosť tela ubrániť sa. Dobrá imunita znamená chrániť si život správnym konaním, neznamená nadmernú ochranu. Kto dáva lásku, ten svojím konaním priťahuje tých, ktorí mu za ňu budú ďakovať. Slová vďaky a dobré myšlienky vysielané či už samotným človekom alebo niekým, kto mu ich posiela, sú tou najlepšou ochranou. Preto je dôležité, s kým sa človek stretáva a pratelí, aké má záujmy, čo číta, čo pozerá v televízii atď., pretože si takto môže každodenne posilovať svoju imunitu. Alergia je chybnou imunitnou (obrannou) reakciou. 

Možné psychické alebo duchovné príčiny: Vnútorný plač a krik, u detí - nesúlad v rodine (aj v minulých generáciách) – hlavne hrubé správanie otca k matke, presvedčenie o vlastnej bezvýznamnosti, pocit bezbrannosti, neschopnosť sa brániť, potlačená agresivita a chuť k útoku, pocity viny, strach zo života, nevedomá snaha upútať na seba pozornosť, staré bolestné spomienky, ... Alergia na prach alebo seno môže byť spojená s nepríjemnou spomienkou na nejakú činnosť, ktorú človek nerád vykonával.

Ako sa zbaviť alergie? Vhodné je pýtať sa: Na čo som naozaj alergický? Čo ma trápi? Nepríjemná rodinná atmosféra? Rodinné hospodárstvo? Vzťah s mamou? Štýl riadenia môjho šéfa?“ Alergik pridáva k svojím ťažkým pocitom vždy aj čosi nedoriešené z minulosti. Riešením je naučiť sa primeranej obrane. Brániť sa využívaniu aj zo strany tých, čo ho milujú, bez toho, aby sa k dotyčnej osobe vysielala zloba alebo nenávisť. Správne konanie potom vytvára spoľahlivú ochranu tela, teda správnu imunitnú reakciu.

Alkoholizmus a drogová závislosť
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocity viny, márnosti a neschopnosti. Preťaženie v akejkoľvek oblasti života. Odmietanie i hľadanie seba samého, chýbajúca pripravenosť postaviť sa životným situáciám, človek nevidí žiaden zmysel života a cíti sa oddelený od spoločnosti a sveta. Kritizuje a má pocit, že sa mu nič nedarí, že nemá uspokojujúce zamestnanie, dostatok peňazí alebo partnera, ktorý by si ho vážil. Prekážky pre radostný život vidí vždy mimo vlastnú osobu.

Ako sa zbaviť závislosti na alkohole a drogách? Je nutné nájsť cestu z beznádeje tak, že človek zmobilizuje všetky svoje vnútorné sily a začne aktívne bojovať za svoj rast, či už pracovný, športovný, duchovný alebo umelecký. Taktiež sa začne mať rád a byť so sebou spokojný. Tí, ktorí žijú v blízkosti alkoholika, by ho mali chváliť za všetko dobré a tak ho duševne posilniť. Alkoholici a ľudia závislí na drogách potrebujú pomoc ostatných.

Alzheimerova choroba, starecká demencia a senilita (senilnosť)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Veľká záťaž v produktívnom veku, príliš veľa aktivít alebo ak chcel človek získať viac ako potreboval a ako bolo "zdravé". Taktiež to môže byť túžba opustiť už tento svet, neschopnosť prijímať život taký aký je, neochota čímkoľvek sa zaoberať, bezmocnosť, snaha vrátiť sa späť do detstva – do pocitu bezpečia, alebo vyžadovanie pozornosti – snaha ovládať takto svoje okolie.

Ak trvá Alzheimerova choroba už pár rokov, je možné jej priebeh iba spomaliť, čo závisí hlavne na túžbe dotyčného žiť.

Každý organizmus, podobne ako každá vec, vydrží iba určitú záťaž, a preto by všetko malo byť využívané primerane. Nervová sústava väčšiny ľudí však nie je využívaná primerane, je preťažovaná a nedostáva sa jej potrebný oddych. Ak sa k tomu pripočíta nepriaznivý vplyv mobilných telefónov a zmodernizovaného sveta, dostaví sa jediný možný výsledok celoživotného preťažovania hlavy, a to najskôr občasný výpadok pamäti a neskôr jej úplný kolaps - Alzheimerova choroba.

Anémia (chudokrvnosť) – pozri odsek Krv

Anorexia
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Túžba po dokonalosti, túžba byť oslobodený od všetkého zlého, nízkeho a telesného. Vysoké ideály, odmietanie vzťahov a väzieb, odmietanie vlastného ja a nenávisť k sebe samému, extrémny strach pred niečím, nedôvera k životu.

Angína (zápal krčných mandlí, problémy s hrdlom)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Reakcia na starosti svojho okolia (rodina, priatelia, deti). Strach a potláčané ohnivé emócie sú najčastejším dôvodom chorôb, ktoré sa prejavujú v oblasti hrdla, teda aj angín.

Ďalšie možné príčiny: Človek nevie ako sa sám presadiť, nevie presadiť svoje potreby, chcel by svetu niečo povedať, vykričať svoje pocity krivdy, ale kvôli strachu alebo pocitu bezmocnosti mlčí, alebo sa neúčinne bráni. Často sa objavuje aj falošný postoj, že „všetko je v poriadku“. Obava z autorít.

Pokiaľ sú časté angíny u detí, môžu tým upozorňovať na partnerské nezhody svojich rodičov, pretože v dobe choroby dieťaťa sa rodičia väčšinou uzmieria.

Ateroskleróza (Artérioskleróza)
Zdravé tepny sú pružné, prispôsobivé a hladké. S pribúdajúcim vekom, čím je človek starší, tým je aj tvrdohlavejší, neprístupnejší a odmietavejší k podnetným názorom. Taktiež sa aj ťažšie mení k lepšiemu. Cievami prúdi k ľudským orgánom život. Duševné (myšlienkové a názorové) zbrzdenie v živote sa pozvoľna prejavuje aj v telesnej rovine, a to často práve aterosklerózou.

Ďalšie možné psychické príčiny: Vzdor, napätie a zaťatá úzkoprsosť. Kôrnatenie (vápenatenie) tepien môže zastaviť prirodzené prispôsobenie sa súčasným možnostiam a ľuďom, nasledovanie správnych životných hodnôt, láskyplné vnímanie života, úprimné odpustenie a snaha nikoho nezraňovať. A toto všetko spojiť s kvalitnou pestrou stravou a zdravým životným štýlom.

Artritída
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Chýbajúca pohyblivosť, stuhnutosť, tvrdohlavosť, chýbajúca vrúcnosť, úzke normy a ohraničenia. V pozadí býva skoro vždy nezvládnutá nespokojnosť s niečím, ale hlavne s niekým - s chovaním istej osoby k nám. Filozofiou alternatívnej liečby kĺbov je pohnúť sa - pohnúť sa z miesta s kľudom a bez strachu, upustiť od súčasných názorov. 

Artróza
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Duchovno-duševná deformácia, deformácia vlastnej osobnosti, chybný postoj, ťažkopádnosť. Neopätovaná láska, kritizovanie a odmietanie, túžba zmeniť svoj životný smer a dať sa do pohybu.

Astma
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Potláčanie vlastných emócií, neschopnosť dýchať sám za seba, brániť sa a vyjadriť sa. Pocit stuhlosti, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v blízkom okolí. Strach zo života a túžba nebyť tu.

Bartholiniho žľaza – pozri odsek Pohlavné orgány

Bolestivá menštruácia – pozri odsek Pohlavné orgány

Bradavica
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Malé prejavy nenávisti, presvedčenie, že som škaredý/á, strach z budúcnosti.

Bradavica na chodidle
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.

Bronchitída
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Neharmonické rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho. Strach prijímať život naplno. Potláčanie vlastných prejavov.

Bezvedomie, mdloby
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Túžba vyhnúť sa nejakej situácii, preťaženie, útek do stavu bezmocnosti.

Bulímia
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Veľký strach a beznádej, nevávisť voči sebe samému.

Cestovná horúčka
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Podvedomá silná vôľa chcieť všetko kontrolovať, pocit rozdania sa, neschopnosti z niečoho vyviaznuť.

Celulitída
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Lipnutie na neúspechoch z minulosti, pocity zlosti a zloby - neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, obviňovanie seba i druhých, smútok zo života, strach vybrať si vlastný smer. V živote chýba radosť a zmysel.

Crohnova choroba
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocity strachu a menejcennosti, veľké obavy.

Cukrovka (diabetes mellitus)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Neuskutočnené túžby a sklamanie. Túžba po tom, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo a sústavná potreba ovládať iných. Chuť na niečo sladké, čo je už dávno preč. Neschopnosť milovať.

Cysta - pozri odsek Pohlavné orgány


ČREVO

Črevo obrazne symbolizuje cestu.

Hrubé črevo
Má priamy vzťah k podvedomiu. Ochorenia hrubého čreva (zápcha, hnačka, …) preto hovoria o potlačovaných a neriešených situáciách, či reakciách, ktoré človek nechcel vidieť a radšej ich potlačil do hlbšej úrovne. Hrubé črevo totiž spracováva odpady – spomienky na minulosť. Eviduje všetko, čo človek prežil a čo v živote nestrávil. Spomienky na nepríjemné zážitky, ktoré vyvolávajú strach, chuť po odplate atď. škodia, preto je nutné sa ich zbaviť cestou úprimného odpustenia sebe aj iným. Najväčšia činnosť hrubého čreva je medzi 5:00 až 7:00 ráno. Tento čas je vhodný na vyprázdňovanie, človek by sa mal vtedy vyhýbať stresu a zhonu. Chorí ľudia sa práve v túto dobu cítia veľmi zle. Je vhodné vtedy piť. Podľa tradičnej čínskej medicíny sú jeho párovým orgánom Pľúca.

Konečník
Súvisí s uvoľnením a vylučovaním všetkého nepotrebného.

Absces na konečníku
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Zlosť, hnev voči tomu, čoho sa “nemôžeme” zbaviť.

Bolestivý konečník
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocity viny, túžba po treste, pocity menejcennosti.

Svrbenie v oblasti konečníku
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocity viny z minulosti. Výčitky svedomia.

Hemoroidy
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach z termínov, zlosť na minulosťi, strach zbaviť sa bremena z minulosti, pocit preťaženia. Strach z určitých rozhodnutí, potlačená agresivita a strach z uvolnenia. Taktiež môže isť o pocity viny a túžbu po treste. Naštvanie na to, čoho sa nechce zbaviť. Frustrácia.

Hnačka
Možné psychické alebo duchovné príčiny: strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím. Neschopnosť, alebo nevôľa sa s niečím vyrovnať, chýbajúca flexibilita.

Zápal hrubého čreva
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach stáť si za vlastným názorom, chýbajúca schopnosť presadiť sa a prekonávať rozpory, pocit útlaku a prehry, silná potreba lásky a sympatie.

Zápal slepého čreva
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach zo života, zablokovanie toku dobra.

Zápcha
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Odmietanie zbaviť sa starých myšlienok, uviaznutie v minulosti, niekedy aj lakomstvo.

Tenké črevo
Pri problémoch s tenkým črevom je často príčinou to, že človek príliš všetko analyzuje, venuje veľa pozornosti kritike a malichernostiam a je prehnaným puntičkárom. Tenké črevo je podľa tradičnej čínskej medicíny párovým orgánom srdca a zapisuje každodenné životné situácie, vstrebáva ich vo forme skúseností. Pokiaľ človek príliš rozoberá a hodnotí situácie, ktoré sa mu prihodili, potom už tenké črevo nemá silu zo stravy vstrebávať pozitívne látky. Preto je stav tenkého čreva ukazovateľom toho, ako v harmónii človek prijíma a spracováva materiálne poslanie v živote. Slabosť tenkého čreva sa prejavuje napríklad tráviacimi problémami, bolesťami v chrbte, plochými nohami, plesňami (vaginálne, nechtové, medzi prstami).  Najväčšia činnosť tenkého čreva je medzi 13:00 a 15:00. V tomto čase sa napr. znižuje citlivosť zubov (vhodná doba k návšteve zubára) a začína sa zvyšovať fyzická aktivita.

Dvanástnik (duodenum)
Ako časť tenkého čreva nám hovorí o konfrontácii. Ochorenia dvanástniku nám napovedajú o potlačenej zlosti, vypätí a strese, ale aj o dôsledkoch neuskutočnenej alebo nedostatočnej konfrontácie s okolím.


Demencia – pozri odsek Alzheimerova choroba

Depresia
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Potlačené pocity človeka dostávajú pod tlak. Nie je sám sebou, skutočne nežije.

Detské choroby
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Proces vyrovnávania sa so svetom, krok k zrelosti, vyrovnávanie sa s danou situáciou.

Dna, ochorenie kĺbov
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Osobnosť sa stala neflexibilnou. Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.

Duševná choroba
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie sa od života.

Dutiny, bolesti a zápaly
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho. Konanie podľa očakávania okolia.

Dýchacie problémy
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.

Dýchavičnosť
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.

Dvanástnik (duodenum) – pozri odsek Črevo

Ďalekozrakosť – pozri odsek Oči

Ďasná - problémy
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Človek si nedokáže stáť za svojimi životnými postojmi, necháva za seba rozhodovať ostatných, je mu všetko jedno. Nevie sa brániť ani vytvoriť hranice.

Ekzém – pozri odsek Koža

Enuréza (nočné pomočovanie u detí)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach z rodičov, väčšinou z otca. Dieťa sa nevie vysporiadať s autoritatívnym chovaním rodičov, má strach, že nie je odsť dobré, je neustále v napätí, v kŕči. Napätie dokáže uvoľniť jedine v spánke – počúraním sa.

Epilepsia
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe samému.

Fóbia
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocit strachu a nedôvera v život. Obavy ze samotného procesu života.

Frigidita (frigidnosť, pohlavná chladnosť, neplodnosť)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Negatívny vplyv otca, často aj strach z otca, predstava, že intímne spojenie je niečo zlé, sexuálne skúsenosti s necitlivými partnermi. Hlboko uložený strach. Neprijímanie sexuálnej rozkoše. Priveľa kontroly a sebaovládania. Odmietanie a nevôľa podľahnúť. Príčinou môže byť aj chýbajúca pripravenosť vzdať sa svojej slobody, strach pred zodpovednosťou, rozum a cit nie sú v harmónii. Prípadne strach a odpor voči životu a zotrvávanie v starej situácii.

Gastritída
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Dlho trvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.

Hemoroidy – pozri odsek Črevo

Herpes, pásový opar
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Volanie o pomoc, hľadanie kontaktu. Strach a nedôvera. Myšlienkový a pocitový začarovaný kruh.

Hluchota
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia. Čo nechceme počuť? Odmietanie počuť určité veci. „Už o tom nechcem počuť!“

Hnačka – pozri odsek Črevo

Hormonálna nerovnováha
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocit preťaženia, obeti. Pohľad na život ako na cestu plnú prekážok, nespokojnosť so životom a strach vykonať nejaké zmeny.

Horúčka
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Zloba, rozhorčenie.

Hyperaktivita u detí
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocit preťaženia, neschopnosti alebo nemožnosti vyrovnať sa s dopadajúcim stresom, nárokmi. Pod povrchom tohoto problému je zakotvený strach, nezvládanie vecí. Môže isť o dôsledok sporov a problémov rodičov, ktoré sa prenášajú na dieťa, ktoré sa takýmto spôsobom snaží na seba upútať pozornosť. Lepšie sú preňho nadávky ako ignorácia.

Hypertenzia (vysoký krvný tlak) – pozri odsek Krv

Cholesterol
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Upchaté priechody radosti, strach prijímať radosť.

Chrápanie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov.


CHRBTICA

 Je symbolom životnej opory a flexibility. Ochorenia spojené s chrbticou hovoria o nedostatočnej vnútornej opore a napätí.

Platničky plnia funkciu nárazníkov.  Na platničkách sa prejavuje hlavne preťaženie. Treba si klásť otázky, kde je na mňa vyvíjaný priveľký tlak. Vnútorne na sebe pracovať a posilňovať sa a odbúrať zátaž. Platničky súvisia aj s nerozhodnosťou.

Chrbtica krčná - bolesti
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdohlavosť, nepružnosť a neprispôsobivosť.

Chrbtica zakrivená
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.

Ischias
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti. Ale aj skutočné, alebo len pocitové preťaženie, pocit menejcennosti, strach zo zodpovednosti, vnútorný tlak.

Skolióza
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Vláčenie bremien života, bezmocnosť a beznádej.


Chrípka
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Reakcia na všeobecnú negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.

Chronické choroby
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Dlhodobá stagnácia, odmietanie zmien, strach z budúcnosti, neschopnosť pohnúť sa z miesta, pocit neistoty.

Impotencia
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Sexuálny tlak, napätie, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky. Pocit viny, neskúsenosť, nesprávne očakávania, neistota.

Infarkt
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.

Infekcie - akútne
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Podvedomé rozpory. Podráždenosť, hnev, rozladenosť.

Inkontinencia moču
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Prebytok emócií a dlhodobá snaha ich ovládať a potlačiť. Premáhanie sa, pretvarovanie, človek zastiera realitu a nahovára si, že niečo nie je tak hrozné.

Ischias – pozri odsek Chrbtica


Jazyk
Predstavuje schopnosť vychutnávať si radosti života. Triedi a zoskupuje hmotné aj duchovné veci. Ak jazyk praská, jeho trhlinami uniká životná sila. Človek je potom viac unavený a ustarostený. Mal by sa naučiť viac sa hladiť a neprežívať za iných im určené lekcie. 

Afty
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Nevyslovené jedovaté slová a myšlienky. Obviňovanie a túžba po odplate. Vnútorný boj, nahnevanie na sebe samého za určité nesprávne rozhodnutie, pocit strachu, popieranie vlastných potrieb, nesústredenie, frustrácia a zlosť.

Ako sa zbaviť aftov? Úprimným odpustením, väčšou sebeláskou a láskou k ostatným.


Kandida (kandidóza)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Nesústredenosť, frustrácia, zlosť. Príliš veľké nároky na vzťahy. Nedôvera v partnerstve. Túžba iba brať, nie dávať..

Kašeľ
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Upozornenie na neustále hromadenie negácií. Snaha kričať do sveta: “Všímajte si ma, poslúchajte ma!” Strach prijímať život naplno, so všetkým, čo k tomu patrí. Snaha upútať na seba pozornosť: Ja som tu dôležitý/á, vidíte ma?”

Klimaktérium
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.

Kĺby
Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť, s akou prebiehajú. Problémy s kĺbami poukazujú na skostnatenosť, ustrnutie a zatvrdnutosť v postojoch. Pri problémoch s kĺbami je dobré preskúmať svoje vzťahy. Uvoľniť silné spojenia, aby mohli byť opäť pohyblivé.

Koktanie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach z nahromadených pocitov, zo zvieracieho, pudového a telesného. Túžba po kontrole.

Koleno
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Človek potrebuje byť pokornejší, odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.

Kolika
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Duševná podráždenosť, netrpezlivosť, vplyv negatívneho okolia a sporov.

Kóma
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Útek pred niekým alebo niečím.

Kosti, lámavosť
 Kosti obrazne predstavujú štruktúru sveta. Človek sa v niečom utvrdil, chýba mu pružnosť, niečo staré sa zlomilo a chce to nový začiatok.

Kosti, deformácia
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Človek sa vzpiera autorite, cíti tlak, ktorému sa bráni.


KOŽA

Koža je obrazne premietacia plocha psychických procesov a reakcií. Kopíruje vnútorný život človeka. Ochorenia pokožky typu ekzémy, lupienka (psoriáza) atď. hovoria o precitlivelosti človeka na vonkajšie okolie a na čokoľvek, čo sa týka jeho osoby a velľkú vzťahovačnosť. Citlivá pokožka hovorí o citlivom človeku.

Kožné problémy
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.

Absces – vred
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Nepríjemné myšlienky o krivdách, urážkach a pomste.

Akné
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Odmietanie seba samého a odpor voči sebe. Potlačený hnev a agresia. Problémy s nadväzovaním vzťahov, neschopnosť a nemožnosť sa brániť, opovrhovanie.

Akné v puberte
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Citové problémy

Ekzém
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Vnútorné protiklady, “psychická vyrážka”.

Lupienka (psoriáza)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city. Hľadanie blízkosti a náklonnosti, strach z toho, že budem zranený, ochranný pancier.


Krátkozrakosť – pozri odsek Oči

Krivica (rachitída)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.

Krk, zápaly
Časté zápaly hrdla napovedajú o tom, že človek niečo nechce pustiť do vnútra alebo vypustiť von. Trvalo s niečím zápasí, odmieta iný uhol pohľadu, je tvrdohlavý, neprispôsobivý a vyvíja odpor. Nevhodná, alebo potlačená komunikácia. Niečo v sebe dusí.

Kŕče
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom. Kŕče v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.

Kŕčové žily
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Zotrvávanie v určitej situácii, ktorá človeku nevyhovuje, ale chýba odvaha to zmeniť. Pocit prepracovania a preťaženia. Chýba rozhľad a elasticita/pružnosť. Strach z vonkajšieho sveta. Človek cíti tlak, že by mal dosiahnuť určitý výkon, má stres. Nie je schopný voľne vyjadriť svoj strach a agresiu.


KRV

 Krv je obrazne nositeľkou života. V jednej kvapke krvi je obsiahnutý celý človek. Predstavuje sídlo životnej sily a individuality. Transfúziou krvi je možné zmeniť povahu človeka – prenesenie atribútov darcovej povahy. Všeobecnou príčinou pri problémoch s krvou, krvným tlakom a pod. je nedostatok radosti. Preto by človek mal nechať prúdiť radostné predstavy a snažiť sa niektoré z nich zrealizovať.

Anémia (chudokrvnosť)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Neschopnosť cítiť a vyjadrovať emócie pozitívnym spôsobom. Slabosť, nerozhodné a polovičaté postoje, smútok, zúrivosť a strach zo života, pocit, že človek nemá žiadnu hodnotu.

Krvný obeh – poruchy
Vo všeobecnosti nedostatok energie a impulzov, odpor, obrana alebo zúrivosť.

Vysoký krvný tlak (hypertenzia)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Človek v sebe uchováva predstavu, že neustále musí podávať výkon, nevie ten tlak vyventilovať, je v napätí. Veľké ovládanie pocitov, ctižiadostivosť a chýbajúca flexibilita. Niekedy býva príčinou aj dlhodobo   nevyriešený citový problém, keď sa človek nevie zbaviť minulosť, zmieriť sa s ňou, a tak mu stúpne tlak. Nedostatok radosti, nezáujem o nové, chýbajú nápady a ich realizácia.

Nízky krvný tlak (hypotenzia)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Slabý vplyv duše na telo. Človek svoj život prispôsobuje potrebám ostatných a zanedbá tie vlastné. Človek sa vyhýba životným skúškam a prekážkam a vôbec sa nepokúša sám sa presadiť. Človek sa však musí naučiť čeliť prekážkam v živote, meniť postoje a viac sa radovať. Často býva príčinou aj málo lásky v detstve, nejaká prehra, pocit, že nič nemá význam, pretože sa to aj tak nepodarí.

Krvácanie
Obrazne - unikanie radosti z tela, zloba.


Kvasinkové infekcie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Popieranie vlastných potrieb, človek často ustupuje a nie je si sebou istý.

Leukémia
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Násilné potlačovanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.

Lupienka (psoriáza) – pozri odsek Koža

Lymfatické problémy
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné potreby, na lásku a radosť.

Maternica – pozri odsek Pohlavné orgány

Menštruačné problémy – pozri odsek Pohlavné orgány

Migréna
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy.


MOČOVÝ MECHÚR

  Močový mechúr v sebe hromadí odpadové látky a vylučuje ich z tela von. Človek sa tak obrazne zbavuje aj myšlienok, ktoré nepotrebuje. Stav močového mechúra ukazuje, ako človek vie znášať a vypúšťat tlak života. Ak nevie dostatočne zvládnuť vonkajší tlak okolností napr. pri skúške alebo nejakom strese, nutká ho to ísť na toaletu. Problémy s močovým mechúrom väčšinou poukazujú aj na hnev (hlavne na partnera), úzkosť a lipnutie na starých názoroch. Podľa tradičnej čínskej medicíny má močový mechúr najväčšiu aktivitu medzi 15:00 a 17:00. Počas tejto doby je preto vhodné piť bylinkové čaje alebo napríklad športovať. Tráviaci systém je vtedy schopný prijať aj výdatné jedlo.


Mozgová mŕtvica (iktus)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Kapitulácia, odumrela jedna oblasť života. Emocionálna neschopnosť, alebo nevôľa, slepota k činnosti, odmietanie, radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.

Mozgový nádor
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.

Nádcha
Symbolicky predstavuje plač duše. Možné psychické alebo duchovné príčiny: Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy. Je to aj vnútorný očisťovací proces, keď už má človek niečoho plné zuby.

Nádory – pozri odsek Rakovina

Nadúvanie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Konfrontácia s nestráviteľným vnútorným tlakom pomocou odporu, nedostatočná tolerancia.

Nadváha (obezita)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Obrana ako výraz ľudskej neschopnosti riešiť problémy s kľudom, útek pred citmi. Človek, ktorý sa nevie naučiť zvládať život okolo seba, má strach a často uteká od reálneho diania do sveta jedla, sladkostí…. Veľakrát nevie ani prečo toľko veľa zje. Často je nadváha spôsobená akousi vnútornou prázdnotou a zlým obrazom o sebe. Hľadá sebarealizáciu a naplnenie. Prebytočný tuk je ako šaty, ktoré si človek oblečie keď sa chveje zimou nelásky, keď ma hlad po láske a nežnosti a veľkú potrebu ochrany.  Potrebuje potešiť, zmierniť bolesť alebo ťažkosti. Ten, kto príliš neje a je pritom obézny, si v podvedomí nesie pocit nutnej ochrany, obrany, že život nezodpovedá jeho predstavám. Preto nemá zmysel v takej situácii bojovať s nadbytočnými kilami, ale najskôr sa naučiť milovať svet taký aký je, naučiť sa chápať zmysel životných skúšok a hlavne pozitívne vidieť to, čo bude zajtra.  

Nechty, obhrýzanie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Vnútorné napätie, agresia, poukazovanie na pociťované nespravodlivé zaobchádzanie, nevyriešené rozpory. Obhrýzanie nechtov znamená sklamanie, frustráciu, zožierajúce myšlienky a často nenávisť k jednému z rodičov alebo k nejakej autorite.

Nedoslýchavosť
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Nechcieť niečo počuť. Verí, že nepočuje správne.

Neplodnosť – pozri odsek Frigidita

Nervozita
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Úzkosť, zhon, nedôvera v chod života. Strach, stres, obávanie sa následkov, zlá potrava, nedostatok vnútorného pokoja.

Nervové zrútenie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Sebectvo, zablokovaná komunikácia.

Nespavosť
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Nedôvera v chod života, vina a strach. Vôľa chcieť všetko kontrolovať, nevhodné podmienky (posteľ, zvuky, teplota). Treba sa naučiť uvoľniť sa, odovzdať sa.

Nevoľnosť a vracanie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku. Prianie, aby sa niečo nestalo. Obrana.

Nočné pomočovanie u detí – pozri odsek Enuréza

Nohy
Sú symbolom postojov človeka, ukazujú smer, kam kráčať. Problémy s nohami hovoria o tom, že človek kráča nesprávnym smerom a je potrebné zmeniť svoje stanovisko. Taktiež vyjadrujú strach z budúcnosti, ak má človek strach ísť ďalej vo svojom vývoji, kráčať dopredu.

Nosné mandle
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.

Obezita – pozri odsek Nadváha


OBLIČKY

 Obličky sú svojou telesnou funkciou posilnené alebo oslabené kvalitou našich partnerských vzťahov s najbližšími, ale aj priateľmi, kolegami (či postoj k zvieratám a rastlinám). Obličky a močový mechúr silne reagujú na stresové udalosti z nášho okolia či vnútra v podobe únavy, zvýšených obáv, strachu, podozrievavosti, úzkosti, nesmelosti aj neschopnosti dotiahnuť veci do konca. Zaťažuje ich akékoľvek nespracovanie ľudských vzťahov. Najznámejším dôsledkom dysfunkcie obličiek je bolesť kolien z vonkajšej strany. Sú to často aj potiaže s močením, narušená funkcia pohlavných orgánov, problémi spojené s nedostatočným vylučovaním toxických látok z tela von. Práve obličky sú kľúčovým orgánom pri detoxikácii organizmu. Rozdávajme lásku, pohodu a pochopenie. Postískajme, pobozkajme, ... Pokiaľ nebudeme dávať dosť lásky, obličky budú trpieť bolesťou (neskôr piesok alebo kamene). Vážme si svojich najbližších a obdarúvajme ich láskou, nezneužívajme nikoho vo vzťahu, nemajme strach o vzťah …. tak nebudú obličky oslabené. Podľa tradičnej čínskej medicíny je najväčšia aktivita obličiek medzi 17:00 a 19:00. Vtedy je potrebné  vyhýbať sa chladu a všetkému čo telu škodí: tukom, cukru, soli, limonádam, chemikáliam, káve, alkoholu, chladu a stresu. Úlohou obličiek je taktiež zabezpečiť rovnováhu medzi kyslým /mužským princípom (prostredím) a zásaditým /ženským prostredím v tele a dosiahnuť harmóniu medzi oboma životnými pólmi. Problémy s obličkami nám často poukazujú na partnerské konflikty a komplikované medziľudské vzťahy, aj generačné.

Obličky, zápal
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa.


Obrna
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho.


OČI

 Sú bránami do duše. Dá sa z nich vyčítať stav mysle, nálada, zdravotný stav, ale aj stupeň vedomia

Krátkozrakosť
Vyjadruje subjektívny pohľad človeka, ktorý sa nechce pozrieť do očí skutočného života. Zaoberá sa iba svojimi vnútornými pocitmi. Tu je potrebné sa naučiť príjímať životné úlohy, ktoré nám
život prináša.

Ďalekozrakosť
O človeku prezrádza, že získal rozhľad na základe získaných životných skúseností a tým aj múdrosť, ale len na telesnej úrovni. Zatvrdol však na duševnej úrovni, čo sa prejaví ako starecká ďalekozrakosť, kedy sa do centra jeho pozornosti dostávajú skutočné hodnoty. Často je príčinou aj zadržiavaná zlosť a hnev, ktoré nie sú, alebo nemôžu byť vyjadrené a sklony stále si niečo nevšímať.

Slepota
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Požiadavka posilniť vnútorný zrak, vidieť skutočnosť vnútornými očami.

Zápal spojiviek
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Chýbajúca pripravenosť pozrieť sa na konflikt, nesprávne videnie niečoho.


Ochrnutie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Hlboko usadený strach, zablokovanie citov, vnútorný tlak, nepripúšťam si svoje ja. Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor.

Páchnuci dych
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnívajúce myslenie, špinavé ohováranie.

Páchnuci pot
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach z ostatných, odpor voči sebe samému.

Pálenie záhy
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Agresia, hnev, bojazlivosť, zvieravý strach.

Paradentóza
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom. Chýbajúca vnútorná pevnosť, veľká citlivosť, neschopnosť sa prehrýzť, malá sebadôvera. Požiadavka tvrdo pracovať.

Parkinsonova choroba
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať.


PEČEŇ

 Poukazuje na vzťah človeka k svetu, hlavne k ostatným ľuďom a na to, ako sa sami dokážeme milovať a tolerovať. Vyjadruje kvalitu našej komunikácie s okolím a pochopenie prichádzajúcich životných lekcií. Pečeň je barometer našich nálad, sleduje či sme našli v živote svoj zmysel. Má v našom organizme regeneračnú schopnosť, preto nikdy nie je neskoro na to, aby sme sa stali opäť malými deťmi, začali sa tešiť z maličkostí a vychutnávať si všetko pekné.

Pečeň oslabuje: agresia, zloba, jedovatosť, nadradenosť, prehnaná rozpínavosť, príliš veľa jedla, pitia a sexu. Pečeň vyzýva hľadať tú správnu mieru ku všetkým pôžitkom , učí striedmosti. Podľa tradičnej čínskej medicíny je pečeň najaktívnejšia v noci medzi 1:00 a 3:00. V tomto čase nastáva aj útlm (najnižšie okysličenie mozgu), preto je treba zvýšiť pozornosť, napríklad pri cestovaní. V túto dobu sa budia žlčníkári, pretože pečeň a žlčník sú párové orgány. Nedoporučuje sa vtedy piť alkohol, fajčiť, jesť tuky a piť kávu.

Pečeň je sídlom hnevu a primitívnych emócií. Ochorenia pečene vznikajú, ak človek prechováva k sebe dlhodobé pocity viny alebo sebaodsudzovania, ak potláča v sebe neprejavené emócie, prechováva v sebe pochybnosti o vlastnej osobe, ak má problémy so sebaistotou, ak je pokrytecký, máva depresie a neprimerané hodnotenia.

Slabosť pečene zo sebou prináša zhoršenie schopnosti vyrovnať sa s vonkajšími vplyvmi - prepukajú alergie rôzneho druhu (peľ, tráva……) . 

Zápal pečene
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Odpor k zmene, strach, hnev, nenávisť.


PĽÚCA

 Vyjadrujú kontakt s vonkajším okolím a schopnosť prijímať život. Nádych a výdych v sebe zahŕňa schopnosť dávať a brať. "Branie" v zmysle, či nám ostatní dovoľujú slobodne dýchať a žiť, či nám k tomu druhí dávajú potrebný priestor a čas. “Dávanie” v zmysle, či umožňujeme druhým slobodne jednať a uvažovať, či ich nezaväzujeme, neznásilňujeme ich vnútro príkazmi a naplňovaním nie ich - ale svojimi prianiami, či ich nechávame voľne dýchať. Pľúca sú symbolom kontaktu a komunikácie s vonkajším svetom, po koži sú pľúca druhým najvýznamnejším kontaktným orgánom. Dych je naša pupočná šnúra, ktorá spája nás život so životom ostatných. Ak napr. dieťa nedostáva dostatok lásky, bezpečia a rodinnej harmónie, začne volať po pozornosti, začnú mu dýchacie problémy. Alebo aj keď matka príliš lipne na svojom dieťati a preháňa to so svojou starostlivosťou. Rodičovská úloha je náplňať domov láskou, nielen pre dobro svojich detí ale aj pre svoje šťastie. Slobodne bez problémov dýchať znamená mať všetkých rád. Vnímať okolie s radosťou a láskou. Odpustiť všetkým.

Vo všeobecnosti pľúcam škodí všetko, čo prekáža v duchovnom rozvoji človeka. Pri pľúcnych ochoreniach ide často o nevyjadrené smútky, obavy, sebaľútosť, strachy a depresie. Slabosť pľúc sa prejavuje v nedostatočnosti samotných pľúc, vačšinou zlým dychaním, spolu s narušenými sliznicami a prehnane citlivou pokožkou. K tomu obyčajne pristupujú poruchy lymfatického systému (hlavne pri hrudnej kosti), preto sú tu vhodné aj lymfatické masáže. Podľa tradičnej čínskej medicíny su pľúca v najväčšej aktivite v noci medzi 3:00 a 5:00. V tomto čase sa často budia fajčiari, astmatici, ľudia chorí na priedušky, s nádchou a so zápalom dýchacích ciest. V tejto dobe človek pociťuje najväčší strach a úzkosť. Každá maličkosť dostáva obrovské rozmery.

Zápal pľúc
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Neprimerané / príliš dlho trvajúce hromadenie niečoho negatívneho. Zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili.

Zápal priedušiek
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Dlhodobé hromadenie niečoho negatívneho.


POHLAVNÉ ORGÁNY

Pocit viny vo vzťahu k sexu, túžba po treste, presvedčenie, že genitálie sú čosi hriešne a nečisté, zneužívanie druhých, neváženie si seba samého, problém v partnerstve, nevera vo vzťahu, utlačovanie ženstva, posilňovanie starých “filmov” plných bolestí, posilňovanie rán, nesprávny rast.

Bolesť
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Túžba po láske a bezpečí. Neprehliadnuteľná výzva všimnúť si posolstvo tela, ale aj príležitosť na zmenu. Znak blokády.

Cysta
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Spomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, nesprávny rast.

Maternica
Maternica je symbolom ženskosti, tvorivosti a domova. Pri problémoch s maternicou je častou príčinou nadmiera mužskej energie a mužských činností.

Menštruačné problémy (bolestivá menštruácia)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú niečo hriešne alebo nečisté. Odmietania byť ženou, chýbajúca otvorenosť pre niečo nové, strach zo zodpovednosti. Nízke sebavedomie.

Pohlavné choroby
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.

Predmenštruačný syndróm
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Podliehanie zmäteným a zavádzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti.

Problémy s prostatou
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia.

Vaječníky
Hovoria o tom, aký má žena vzťah k svojmu partnerovi. Problémy s vaječníkmi naznačujú narušený fyzický vzťah s partnerom, nedostatočnú ochotu prijať partnera a spoločne s ním niečo vytvoriť.

Výtok, biely
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím, zlosť na partnera.


Pomliaždeniny
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Drobné životné problémy, trestanie seba samého.

Popáleniny
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Zloba, hnev, podráždenosť.

Potrat
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času.

Predčasný pôrod
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Podvedomé a potlačené odmietanie, strach pred zmenou.

Predmenštruačný syndróm – pozri odsek Pohlavné orgány

Prostata - problémy - pozri odsek Pohlavné orgány

Prsia - uzliny, cysty a nádory v prsiach
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste.

Prehnaná poriadkumilovnosť
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Vnútorná neistota, hľadanie opory, túžba po uznaní, neusporiadaný vnútorný svet, chýbajúca rovnováha.

Posadnutosť umývaním sa
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocit skutočnej, alebo vymyslenej viny, želanie očistiť sa, zlé svedomie, nutkanie niečo dobre urobiť.

Pruh (prietrž, hernia)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Človek už viac nevie zniesť tlak a záťaž. Niečo sa v ňom zlomí. Sklon k trestaniu sa.

Rakovina
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok, ktorým sa človek dlhodobo vnútorne stravuje. Neochota zabudnúť na staré krivdy a nechuť odpustiť. Tajená nenávisť a pocit, že nič nemá zmysel. Nezvládnutá osobná situácia, zredukovaná obranyschopnosť, bujnenie negatívnych pocitov.

Ramená, plecia
Symbolizujú zodpovednosť, bremeno alebo záťaž. Treba si položiť otázky, akú záťaž nosím na svojich ramenách, alebo koho záťaž som prebral/a na svoje plecia. Často ide o tlak až pichľavú bolesť medzi/pod lopatkami.

Reuma (reumatizmus)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Agresívne impulzy vedú k napätiu svalov, zadržiavaná zlosť, hnev, agresia, horkosť, túžba po pomste.

Roztrúsená skleróza (skleróza-multiplex)
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Izolácia stvrdnutím, zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť a strach.

Ruky
Vyjadrujú konanie, môžeme nimi niečo brať a dávať, niečo tvoriť, požiadať niekoho o ruku, ... V rukách máme vlastný život, pretože ho formujeme svojimi vlastnými myšlienkami, predstavami a činmi. Pri ťažkostiach s rukami si treba položiť otázku: Kde nedávam dosť, alebo nedávam správne, čo neviem alebo nechcem prijať, komu som mal odpustiť, kde som sa mal priznať a kde sa nemám príliš rozdávať.

Senilita – pozri odsek Alzheimerova choroba


SLEZINA

Je jedným z obranných orgánov. Oslabenú slezinu spoznáme okamžite na mandliach. Slezina reaguje pri všetkých infekčných chorobách pečene a krvi, pri sebemenšom rozladení v organizme. Zachytáva unavené červené krvinky a je tzv. srdcom pre lymfu, obrazne zachytáva zlobu a nepohodu, posadnutosť niečím a nutkavé myšlienky. Oslabená slezina sa prejavuje zníženou obranyschopnosťou tela, slabou odolnosť voči infekciám, nachladnutiami a zlým krvným obrazom. Slezina se považuje za lymfatické srdce a má veťký vplyv na všetky pochody v jeho systéme. Stav sleziny poukazuje na sympatiu k ľuďom, prírode, zvieratám a rastlinám. Nikto sa nemá súdiť a kritizovať, ku všetkým teba pristupovať s láskou a pochopením, nestarať sa do cudzích záležitostí. Podľa tradičnej čínskej medicíny je najväčšia aktivita sleziny v čase od 9:00 do 11:00. V tomto čase sa nedoporučuje žiadna namáhavá fyzická činnosť a pitie alkoholu. Vhodné na konzumáciu je vtedy napr. ovocie a med. Je to jediná denná doba, kedy je telo schopné dobe stráviť sladkosti.


SLINIVKA

Je orgánom lásky. Jej stav nám ukazuje, ako sme schopní lásku dávať a prijímať. Láska je sladšia ako med a cukor. Úprimné pohladenie, dotyk, pusa, ...sú živou vodou, ktorá dáva život aj tam, kde nie je. Ten, kto nezažíva čistú lásku a kto nevníma potreby druhých, ten má nábeh na cukrovku. Sladkosť, ktorú nedáva svojim jednaním je mu potom zákazáná v strave. Cukrovkou trpia aj starší ľudia, ktorí mali počas svojho života tendencie si všetko upravovať na svoj obraz.

Slabosť slinivky sa prejavuje na slizničných orgánoch - od porúch trávenia (nadýmanie, látková výmena, žalúdočné a dvanástnikové vredy, zápcha) po dýchacie problemy, či poruchy menštruácie. Podľa tradičnej čínskej medicíny je najväčšia aktivita sleziny v čase od 9:00 do 11:00. V tomto čase sa nedoporučuje žiadna namáhavá fyzická činnosť a pitie alkoholu. Vhodné na konzumáciu je vtedy napr. ovocie a med. Je to jediná denná doba, kedy je telo schopné dobre stráviť sladkosti.


SRDCE

Je centrum citov a lásky, vyjaduje osobnosť človeka, jeho chápanie a životné názory. Srdce poháňa radosť a pozitívnu vieru v udalosti, ktoré prídu. Srdce je stred ľudskej existencie, brána polarity, centrum a východisko lásky (schopnosti milovať) a emocií, domov citov. Srdce ničí bolesť, bezvýchodiskové životné situáce, v ktorých človek ustrnul, zloba a nechuť žiť. Srdce sa posilňuje sebeláskou a láskou k okoliu. Podľa tradičnej čínskej medicíny je najväčšia aktivita srdca  v čase od 11:00 do 13:00.  V tomto čase sa nedoporučuje konzumovať veľa potravy. Vhodná je prechádzka alebo krátky oddych.

Srdce, ťažkosti
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Dlhotrvajúce citové problémy, málo radosti, zaťatosť v srdci, presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese.

Srdcovo - cievne ochorenia
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Telu chýba energia lásky a sebalásky. Človek sa riadi viac rozumom ako srdcom a nepočúva svoje city.

Srdcový infarkt
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Kvôli vnútorným blokádam nemôže život prúdiť voľne a bez prekážok, zaťažovanie hlavy. Človek musí viac počúvať svoje srdce a pocity.


Strach
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Nevyriešené úlohy života a chýbajúce sebavedomie.

Stres
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Zbytočný pokus zvládnuť za rovnaký čas viac, perfekcionalizmus.

Svrbenie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli, nespokojnosť, výčitky svedomia, nutkanie odísť alebo utiecť. Pozitívna afirmácia pri svrbení tela: "Slobodne vyjadrujem svoje pocity a myšlienky, ktoré má vnútorne žerú."

Štítna žľaza
Štítna žľaza tvorí akýsi štít, bojovú pohotovosť. Človek s ochorením štítnej žľazy sa má naučiť riešiť duševnú záťaž, aby získal vnútorný pokoj. Mal by sa naučiť odstraňovať strach a silné agresie vychádzajúce z potlačených negatívnych pocitov. Človek má potrebu byť opatrovaný a rozmaznávaný, čo kompenzuje potrebou starať sa o druhých. Má v sebe obavu, že ho niekto oklame.

Štítna žľaza, zvýšená činnosť
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Mimoriadne sklamanie, že človek nie je schopný robiť to, čo chce. Uspokojovanie potrieb druhých, nie vlastných.

Tenké črevo – pozri odsek Črevo

Trávenie, ťažkosti
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Duševné prejedanie sa, neschopnosť alebo neochota stráviť kritiku a zbaviť sa agresií.

Trombóza
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Pocit osamelosti a strachu, pocit, že človek nemá žiadnu hodnotu, že nerobí dosť, že nikdy nevládze. Chýba flexibilita v postojoch..

Úrazy
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Človek stratil svoju pevnosť, pošmykol sa, chýba mu harmónia so sebou samým.

Uretritída
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Hnev, zväčša na opačné pohlavie alebo partnera, obviňovanie druhých.

Uši, zápaly
Sú orgán, cez ktorý k človeku prichádzajú informácie a správy z vonkajšieho okolia. Problémy so sluchom napovedajú, že človek niečo nechce počúvať. U detí sa vyskytuje zápal stredného ucha najmä v období, keď sa majú naučiť poslúchať rodičov. Môže to byť aj nevypočuté posolstvo od dieťaťa.

Uši, bolesti
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Zloba, odmietanie počúvať, prílišný rozruch a zmätok, hádky rodičov.

Vaječníky - pozri odsek Pohlavné orgány

Vyrážky
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Prekypujúca, živená zloba. Porovnávanie sa s druhými.

Vypadávanie vlasov
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Trauma, chýbajúca životná sila, slabá výživa, zaťažená psychika.

Zachrípnutie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Nemať slov, pocit bezmocnosti, vnútorné konflikty.

Zajakávanie
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Neistota, nedostatok sebavyjadrenia, chybná predstava, že nie je dovolené plakať.

Zápcha – pozri odsek Črevo

Závrat
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Slabá vnútorná rovnováha, pocit, že človek dostáva málo pozornosti.

Zuby
Predstavujú rozhodnutie. Problémy so zubami znamenajú dlhotrvajúcu nerozhodnosť, neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia.

Zubný kaz
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Chýbajúca pevnosť a tuhosť. Človek sa vyhýba ťažkostiam, potláča problémy namiesto toho, aby ich riešil.


ŽALÚDOK

Zažíva myšlienky. Problémy so žalúdkom obrazne poukazujú na neschopnosť niečo stráviť. Väčšinou bývajú následkom problémov slinivky, pečeňe, žlčníku alebo dvanástnika. Vredy sa prejavujú bolesťami v ľavej časti hrudníka, problémami tesne po jedle, tlakom v hornej časti brucha a pod. Je to reakcia na napätie, strach a prehnané ukladanie starostí. Podľa tradičnej čínskej medicíny je najväčšia aktivita žalúdka v čase od 7:00 do 9:00.  Je to najvhodnejší čas na raňajky. V tomto čase sa nedoporučuje studená sprcha, telo by malo byť v teple.


Žihľavka
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Zveličovanie problémov, utajovaný strach.


ŽLČNÍK

Vyjadruje spokojnosť človeka so svetom. Pokiaľ vie človek vnímať svoj život pozitívne, ako školu (skúšku) a nerozčuľuje sa nad zlým správaním druhých, ich odlišnými názormi a hodnotami…má v tomto ohľade veľké plus. Človek, ktorý má problémy so žlčníkom, je neustále podráždený, zlostný vzťahovačný až agresívny. Alebo na druhej strane túto zlobu nevie / nechce vyjadriť a tento vnútorný hnev ukladá v sebe. Slabosť a dysfunkcia žlčníka sa prejavuje bolesťami veľkých kĺbov (rameno, bedrový kĺb, koleno, lokeť… aj ako aj úrazy!) a niekedy je napadnutý nervový systém. Ochorenie žlčníka môže vyjadrovať aj zatrpknutie, tvrdé myslenie a hrdosť. V tejto súvislosti sa používajú aj ľudové prirovnania: pajedlý, jedovitý, žlčovitý… Podľa tradičnej čínskej medicíny je najväčšia aktivita žalúdka v čase od 23:00 do 1:00. Tí, ktorí majú s týmto orgánom problémy, sa obvykle v túto dobu budia alebo nemôžu zaspať. Žlčník nás učí aktívne pracovať s osobnou agresiou, ako nepoužívať útok a urážku a ako akceptovať svoje okolie.

Žlčové kamene
Možné psychické alebo duchovné príčiny: Hnev, agresie, zatrpknutosť, skostnatené myšlienky, odsudzovanie druhých, pýcha.


Skutočné uzdravenie neznamená odstránenie príznakov, ale príčin ochorenia. Preto, ak má byť liečba úspešná, musí pôsobiť hlavne na úroveň, kde choroba vznikla. Vysvetlenie príčin choroby nie je zložité. To, čo je zložité, je zmena, ktorú musí človek urobiť pre svoje uzdravenie. Preto sa hovorí, že najlepším psychosomatickým lekárom je každý sám pre seba. Je však nutné včas sa zastaviť, počúvať a pochopiť, čo nám telo a duša hovoria. Je to informácia o tom, aký sme a akým spôsobom žijeme. A kľúčom k pozitívnym zmenám je hlavne byť spokojný sám so sebou, prijímať sám seba takého, akým som, bezpodmienečne milovať svoje okolie a všetko prijámať s pokorou, bez kritiky.

“Uzdrav svoju Dušu a uzdravíš svoje Telo”.


Hlavné zdroje:
[1] Miroslav Hrabica: Co nám tělo říka, aneb Po stopách nemocí
[2] Inna Segal: Čo vám hovorí vaše telo (Psychické a energetické príčiny chorôb a ich liečba)

Ostatné zdroje:
[1] sulivia.sk
[2] vitalhaus.sk
[3] nazdravie.sk
[4] Image courtesy of iosphere at FreeDigitalPhotos.net

Katalóg terapeutov alternatívnej medicíny, výživových a detoxikačných poradcov na Slovensku na www.paula.sk

 

Najčítanejšie články v tejto kategórii:
Rozhovor s Mariou Heraleckou - Prečo sme chorí a prečo práve deti?
Gestalt psychoterapia ako metóda osobného rastu
Psychosomatika – výpoveď duše telom
Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje
EFT – terapia emocionálnej slobody
Focusing terapia - ako lepšie porozumieť sám sebe
Hypnóza a hypnoterapia
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
Neurolingvistické programovanie mysle
Arteterapia - liečba umením
Muzikoterapia - hudba ako liek
Bachova kvetová terapia - liečba emócií
Rodinné konštelácie a ostatné konštelačné techniky

Paula Hrešková Autor článku: Ing. Paula Hrešková
Pracuje ako shiatsu terapeut a v oblasti alternatívnej medicíny sa pohybuje už viac ako 15 rokov. Úspešne absolvovala viacero kurzov a výcvikov, spomeňme, homeopatický kurz, Shiatsu, Dornova metóda, kraniosakrálna terapia, práca s energiou, reiki a pod. V roku 2013 založila internetový portál/blog paula.sk s cieľom poskytovať čo najobjektívnejšie informácie v otázkach zdravia, výživy, pohybu, materstva atď., ktoré by mohli pomôcť tým, ktorí to práve potrebujú. Čítaj viac ...

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S