EFT – terapia emocionálnej slobody pre zdravé sebavedomie a sebaprijatie

EFT je jednoduchá alternatívna metóda odstránenia energetických blokov, ktoré bránia energii voľne prúdiť a ktoré sa po určitom čase prejavujú v podobe rôznych fyzických či psychických ťažkostí.

EFT – terapia emocionálnej slobody pre zdravé sebavedomie a sebaprijatie

Od útleho veku sme vystavovaní názorom a myšlienkam nášho okolia a to nás formuje do budúcnosti. Prijímame za svoje množstvo vzorov správania, pozitívnych aj negatívnych postojov, názorov a obmedzení, ktoré ovládajú náš život. V priebehu života sa k tomu pripájajú ešte negatívne emócie a traumatické zážitky, ktoré sme nespracovali správne.

Toto všetko narúša našu vnútornú harmóniu, náš energetický systém tela a vznikajú tzv. "energetické bloky", ktoré bránia energii voľne prúdiť a ktoré sa po určitom čase prejavujú v podobe rôznych fyzických či psychických ťažkostí. A práve odstránenie energetických blokov je hlavným cieľom EFT terapie.

EFT je skratka anglického označenia Emotional Freedom Techniques. Ide o alternatívnu energetickú terapiu, ktorú mnohí označujú aj pojmom moderná akupresúra Garyho Craiga (zakladateľ EFT), pretože akupresúrne body sa stimulujú poklopkávaním / ťukaním končekmi prstov (tzv. tapping) a pritom sa nahlas opakuje stručne formulovaný problém

Poklopkávanie / ťukanie na určité body meridiánových dráh objavil v r. 1970 Dr. Roger Callahan, americký psychológ, ktorý vyvinul TFT (Thought Field Therapy – zjednodušene Terapiu mysle). Táto metóda bola veľmi účinná, ale dosť komplikovaná. Preto americký inžinier Gary Craig, jeden z Callahanových študentov, pred viac ako 20 rokmi celý proces výrazne zjednodušil a nový postup nazval Emotional Freedom Techniques, čiže Techniky emočnej slobody. Dnes je EFT najpopulárnejšou formou energetickej psychológie a je rozšírená hlavne v Európe a v Amerike.

EFT je vo všeobecnosti určené na:

  • harmonizáciu psychiky,
  • odstraňovanie niektorých fyzických problémov,
  • podporu osobnostného rastu. 

Prečo práve EMÓCIE ?

Emócie sú dôležitou súčasťou ľudského prežívania. Ľudský život je definovaný hlavne prežívaním emócií. Emócie samé osebe nie sú problémom, problémom začínajú byť až v momente, keď sa ich snažíme poprieť alebo vytesniť. EFT spracováva emócie, ktoré sa viažu na jednotlivé problémové oblasti. Emócie sa nepopierajú ani nepotláčajú, dokonca ani není nutné znova ich intenzívne prežívať. Jednoducho sa iba privedú na svetlo. EFT tak prostredníctvom práce s negatívnymi emóciami čistí podvedomie a mení chybné presvedčenia.

Čo sa týka fyzických problémov, EFT nelieči fyzické choroby priamo, ale nepriamo prostredníctvom pôsobenia na príčinu problémov, ktorá je často v oblasti psychiky a emócií, a tak prostredníctvom odstránenia stresu a neutralizácie emočných konfliktov umožňuje telu vyliečiť sa samo prirodzenou cestou.

Pre dosiahnutie 100% úspechu pri EFT je nutné maximálne uchopenie príčiny problému - správna a presná formulácia prehlásenia, sledovanie zmien, ktoré poklopkávanie sprevádzajú, prípadne spresnenie formulácie. Na všetky určené body sa poklopkáva min. 7 krát. Poklopkávanie pomáha cez príslušnú emóciu spojiť existujúci problém s minulou skúsenosťou tak, ako sa uchovala v našom podvedomí.

EFT sa využíva pri širokej škále problémov:

  • negatívne myšlienkové vzorce, ktorými sa človek riadi (neviem sa prispôsobiť, nikdy sa neuzdravím úplne, toto nezvládnem, nikdy nebudem mať dosť peňazí, nikdy si nenájdem toho správneho partnera, ...);
  • negatívne emócie (psychické traumy, negatívne spomienky, stres, tréma, strachy, panické záchvaty, depresie, posttraumatické poruchy, fóbie, nervozita, obsesie, smútok, hanba, pocit viny, neistota, nedostatok sebavedomia, žiarlivosť, hnev,...);
  • fyzické problémy (migrény, bolesti chrbta, nespavosť, pomočovanie, alergia, astma, artritída, syndróm dráždivého čreva a iné chronické choroby);
  • problémy súvisiace so zneužívaním (sexuálnym, psychickým,...);
  • závislosti (jedlo, cigarety, alkohol, drogy,...);
  • zlepšenie športovej a profesnej výkonnosti, …

EFT konzultácia a jej priebeh

EFT sedenie/konzultácia trvá zvyčajne hodinu a pol. Sedenie prebieha vo forme rozhovoru, kedy sa definuje problém. Je to podobné psychoterapii, ale rozšírené o poklopkávanie na akupunktúrne/akupresúrne body, vďaka čomu sa uvoľňujú „psychické bloky“ vzniknuté negatívnym zážitkom, myšlienkou či postojom. Tým sa opäť obnovuje prirodzené prúdenie energie. Niekedy stačí na odstránenie problému jedno sedenie, niekedy viac. EFT konzultácia môže prebiehať aj cez internetové komunikačné nástroje (Skype, Facebook, …). Mnohí to skúšajú aj sami doma podľa návodov z internetu, bez EFT konzultantov alebo EFT kurzov. V takom prípade je veľmi dôležité presné pochopenie a špecifikácia problému. Ak je problém sformulovaný veľmi všeobecne, EFT nefunguje.

EFT je jednoduchá alternatívna metóda sebaliečenia, ktorá však má svoje limity a nevyrieši úplne každý problém. EFT sa snaží odstrániť všetko nepotrebné, čo človeku bráni byť psychicky silným a odolným. Podporuje zdravé sebavedomie a sebaprijatie, čím výrazne napomáha ku zlepšovaniu kvality života.

Poznaj sám seba a budeš šťastný. (Sokrates)

Katalóg EFT terapeutov na Slovensku

Zdroje:
[1] eft-terapia.sk
[2] jesi.sk
[3] liecenieduse.sk
[4] terapia-eft.sk
[5] Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Príčiny chorôb – vonkajšie a vnútorné
Psychoterapia - veda o duši
Gestalt psychoterapia ako metóda osobného rastu
Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje
Focusing terapia - ako lepšie porozumieť sám sebe
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
Neurolingvistické programovanie mysle
Kineziologia - one brain
Bachova kvetová terapia - liečba emócií
Hypnóza a hypnoterapia
Rodinné konštelácie a ostatné konštelačné techniky
Terapia tmou a tichom
Kvantová energetická terapia Matrix

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S