Kvantová energetická terapia Matrix: „Choroby neexistujú“

Matrix energetika je viac ako alternatívna technika vnímaná ako osobná transformácia a otvorenie mysle novým smerom.Realitu si človek vytvára vlastnými myšlienkami, preto by sa mal naučiť myslieť inak

Kvantová energetická terapia Matrix: „Choroby neexistujú“

“Všetko je energia, vibrácia a frekvencia.“ (Nikola Tesla)

V súčasnosti existuje viacero kvantových energetických liečebných a transformačných techník, ktoré sú známe pod názvami Matrix Energetics, Reconective Healing, Quantum Touch, Quantum Healing, Heart Field Therapy, Blue Matrix Energetics, Liečebné kódy atď. Ich základom je vedomý prístup k tzv. kvantovému univerzálnemu poľu vedomia (Zero Point Energy Field, srdcové pole, v náboženskom chápaní ide o Jednotu všadeprítomného ducha alebo Božiu myseľ, ...) a využívanie jeho nekonečných možností.

Čo je to MATRIX ENERGETIKA (kvantová energetická terapia Matrix)?

Zakladateľom Matrix energetiky je Richard Bartlett. Tento americký chiropraktik a naturopat zažil v roku 1997 posun vo vnímaní liečenia ľudí. Zistil, že slabý dotyk spojený s cieleným zámerom stačí na to, aby pacienti opäť nadobudli stratenú rovnováhu tela aj duše. Jeho metódu, čiže Matrix energetiku (Matrix energetics), mnohí charakterizujú ako rýchle liečenie čohokoľvek. Táto metóda je založená na princípoch kvantovej fyziky a existencie paralelných realít. Richard Bartlett tvrdí, že Matrix energetika nie je ani tak technika, ako skôr stav bytia. Ide totiž aj o osobnú transformáciu, o akési prenastavenie mysle zo zabehnutých a naučených stereotypov, otvorenie mysle novým vnemom. Čas nehrá úlohu, transformácia je možná za zlomok sekundy, výsledok za minútu, či mesiac. Predstavivosť a hravosť sú zásadné aspekty pri liečbe a transformácii touto metódou.

Podľa filozofie Matrix energetiky telo rezonuje a komunikuje s matricou obsahujúcou biologické pole informácií (morfické alebo morfogenetické pole). Toto pole je “nad” každou živou štruktúrou, skupinou alebo prírodným systémom. Vzory tejto matrice môžu byť narušené emocionálnou alebo fyzickou ujmou, hlboko zakorenenými návykmi, zakódovaným vnímaním “reality” atď. To môže zablokovať človeka od dosiahnutia stavu zdravia, šťastia a ďalších priaznivých okolností. Matrix je tu chápaný ako sústava morfogenetických informačních polí, ktoré nás obklopujú a ovplyvňujú našu představu o tom, ako by svet okolo nás mal vyzerať. Preto sa v kvantovej energetickej terapii Matrix pracuje so zmenou týchto hlboko zakorenených vzorov, predsudkov, obmedzení a blokád, čím dochádza k transformácii na všetkých úrovniach, odstránení príčin zravotných problémov a k vytvoreniu podmienok pre naplnenie najlepšieho možného osobného potenciálu.

Podľa Richarda Bartletta si realitu vytvárame vlastnými myšlienkami, preto by sme sa mali naučiť myslieť tak, akoby problém bol už vyriešený. Predpokladom k úspechu je vedieť si predstaviť riešenie problému, nie samotný problém a mať cielený zámer, ktorý slúží k tomu, aby sa podstata a štruktúra predstáv prejavila ako pozorovateľná realita.

 Energetická kvantová terapia hovorí, že choroby neexistujú, existuje len blok v energetickom poli človeka a následný prejav na fyzickej, mentálnej resp. emočnej úrovni. Tento blok môže byť nadobudnutý počas života alebo zdedený. V praxi sa odstránenie tohto bloku vykonáva hlavne prostredníctvom metódy dvoch bodov (s dotykom ale aj bez) a prípadne aj s použitím ostatných techník, ako sú práca so symbolmi a archetypmi (pravzory), alebo práca s intuíciou a mysľou (cestovanie v čase a paralelné reality). Pri technike cestovania v čase sa terapeut snaží dostať do okamihu, kedy došlo k zraneniu, alebo kedy začali zdravotné problémy. Práve kvôli týmto technikám považujú mnohí Richarda Bartletta za šarlatána. V každom prípade ide o iný pohľad na svet.

Prečo KVANTOVÁ FYZIKA?

 Pretože kvantová fyzika otvorila nový pohľad na vzťahy medzi ľudským duchom a skutočnosťou. Dozvedeli sme sa, že čas vznikal spolu so svetom, že čas vlastne patrí k svetu, a preto pokiaľ neexistoval vesmír, nemohol existovať ani čas. Kvantový svet je plný neurčitostí. Napríklad tzv. Heisenbergov princíp neurčitosti v mikrosvete tvrdí, že nie je možné presne poznať hybnosť a polohu častice súčasne, pretože samo meranie ovplyvňuje výsledok. Zjednodušene povedané, nie je možné sledovať systém bez toho, aby sme do tohoto sledovania nevstúpili a nespôsobili tak v systéme zmenu. Z vedeckého hľadiska to znamená napríklad to, že pokiaľ sledujeme časticu a pokúšame sa zmerať jej rýchlosť, súčasne strácame prehľad o jej polohe. Ak sa však budeme snažiť vysledovať jej polohu, nebudeme schopní zmerať jej rýchlosť. Obe veličiny nie je možné merať zároveň; môžeme iba jednu sledovať a druhú meniť. V našom každodennom svete dokážeme spraviť dostatočne citlivé merania, ale v kvantových systémoch to tak nie je. Podľa Heisenbergovho princípu neurčitosti vieme, že v mikrosvete nemôžeme predvídať niektoré javy s istotou, ale iba s určitou pravdepodobnosťou. Aj ľudské vedomie funguje v tejto kvantovej rovine a vytvára tak našu realitu, ktorá potom odráža to, čo prijímame a čomu sme sa naučili veriť. Aj keď zázraky nepatria do oblasti lineárnej fyziky, kvantová fyzika ich naopak predpovedá. Niektorí kvantoví fyzici nazývajú jednotnú teóriu poľa Božou mysľou (Zero Point Energy Field podľa Richarda Bartletta). Všetci sme vraj funkčnou súčasťou tejto Božej mysle, a preto máme prístup k tomu istému univerzálnemu vedomiu. Myslíme si, že žijeme v reálnom svete, ale v skutočnosti žijeme len v určitom frekvenčnom pásme tohto sveta, žijeme v ilúzii. Ilúzia nie je to, čo vidíme, ale to, čo si myslíme, že vidíme.

„Realita je to, na čom sa zhodla väčšina ľudí.“ (Simon Loyd)

Ako prebieha kvantová energetická terapia Matrix?

V priebehu terapie je klient oblečený, môže stáť, sedieť, alebo ležať na lehátku. V určitom stave vedomia, ktorý mnohí nazývajú meditačným stavom vedomia, sa použije jemný dotyk na rôznych oblastiach na tele alebo okolo tela (technika dvoch bodov) a keď začne prebiehať kvantová vlna cez určité časti tela, môže klient začať cítiť hojdanie, ohýbanie, padanie, brnenie, emocionálne uvoľnenie, vizualizácie atď. Všetky reakcie sú normálne. Terapeut je iba akýmsi mostom medzi univerzálnym vedomím a samoliečiteľskými schopnosťami klienta. Je tu aj možnosť práce na diaľku. V prípade potreby vie terapeut zasiahnuť do procesu hlbšie, prácou so symbolmi a archetypmi, cestovaním v čase, prácou na úrovni magických procesov, resp. šamanistických úkonov atď.  Kvantová energetická terapia Matrix sa používa aj v kombinácii s inými terapiami, hlavne s masážami, chiropraktikou, reiki, akupunktúrou a pod.

"Matrix energetics je účinná, univerzálna, ľahko osvojiteľná a použiteľná metóda. Techniky Richarda Bartletta sú jednými z najvýnimočnejších terapeutických prostriedkov, ktorými som sa kedy zaoberal. Jeho kniha skrýva hodnotu, ktorá prinesie dlhodobý prospech každému, kto si ju prečíta."  (Christopher Hegarty, PhD, bádateľ a žurnalista v odbore alternatívnych lekárskych postupov)

Zdroje:
[1] MATRIX ENERGETICS – Veda a umenie transformácie - Bartlett Richard, Dr.
[2] clinicamedica.sk
[3] kvantovaterapie.cz

Mohlo by vás zaujímať:

Rozhovor s Mariou Heraleckou - Prečo sme chorí a prečo práve deti?
Psychoterapia - veda o duši
Gestalt psychoterapia ako metóda osobného rastu
Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
EFT – terapia emocionálnej slobody
Neurolingvistické programovanie mysle
Kineziologia - one brain
Bachova kvetová terapia - liečba emócií

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S