Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje

Etikoterapia sa zjednodušene vysvetľuje ako liečba zlozvykov mysle, negatívnych emócií a nesprávnych postojov / vzťahov k sebe, svojmu okoliu a svetu. Ľudia často tušia, čo je v ich živote nesprávne.

Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje

Etikoterapia je na Slovensku stále dosť neznámy pojem. Ethos je po grécky zvyk, obyčaj, morálka, preto sa etikoterapia zjednodušene vysvetľuje ako liečba zvykov, alebo skôr zlozvykov mysle, negatívnych emócií a nesprávnych postojov / vzťahov k sebe, svojmu okoliu a svetu.

Všetko, čo má spojitosť s vnútornou nerovnováhou (chorobou), sa podľa etikoterapie najskôr uskutočňuje na úrovni energetickej a emočnej, až následne vo fyzickom tele.

Ľudia často tušia, čo je v ich živote nesprávne, čo je príčinou ich problémov a takisto cítia, čo by mali urobiť, aby sa ich zbavili, ale potrebujú mať istotu, preto sa obracajú na lekárov, terapeutov, na sily medzi nebom a zemou. Skôr či neskôr aj tak dospejú k poznaniu, že oni sami sú najviac zodpovední za svoje zdravie, a že to veľmi závisí aj na ich úsilí pracovať na sebe samom.

Z toho vyplýva, že choroba je výsledkom nášho doterajšieho spôsobu života, našich myšlienok a prianí – je naším svedomím. Preto sa niekde uvádza, že etikoterapia je liečba mravnosťou, liečba poznaním seba samého.

Zakladateľom etikoterapie je český lekár a filantrop MUDr. Ctibor Hugo Bezděk (1872–1956). Postrehy z lekárskeho pôsobenia a teória, že choroba fyzického tela býva prejavom porúch, ktoré nastali v duševnom sfére, sa stali základom jeho originálnej liečebnej metódy, ktorá sa stala akousi predzvesťou dnešnej psychosomatiky. Doktor Bezděk sa inšpiroval názormi Henriho Bergsona, T.G. Masaryka, L.N. Tolstého a N.O. Losského, ale aj Emanuela Kanta. Spája ich to, že určitý vnútorný duchovný princíp považujú za oživujúci a tvarujúci hmotu. Tento duchovný princíp funguje v každom človeku, zároveň je mimočasový a mimopriestorový a väčšinou ho nazývame Boh. Ctibor Bezděk často uvádzal, že nedokáže presne určiť, ktoré duševné stavy majú súvis s ktorými orgánmi a kladie to ako úlohu do budúcnosti. Ako hlavnú príčinu všetkých chorôb však označil jednu ľudskú vlastnosť - sebectvo. „Odstránenie sebectva zo života, to je tá liečba mravnosťou, to je tá etikoterapia.“ Dá sa to chápať aj ako dobrý mrav, teda niečo, čo možno považovať za etické, mravné. Je to v podstate dobrý zvyk na všetkých úrovniach, teda aj v duchovnej rovine.

Etikoterapia vychádza z toho, že existujú negatívne pocity ako závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach alebo trápenie sa za iných. Ak niektorý z týchto pocitov nosia ľudia dlhodobo v sebe, tak to môže viesť k psychosomatickým chorobám. Vnútorný hnev napríklad spôsobuje ťažkosti so žlčníkom, sebaľútosť zasa ochorenie pečene. Podľa štatistík 99 % ľudí, ktorí majú problémy so žlčníkom, sa vedia často nahnevať. Príčinou migrény je často snaha po dokonalosti a pod. Za každou chorobou je iný príbeh.

Ak je neporiadok v duši, tak má človek tendencie riešiť veci spätne, baviť sa o tom, čo bolo, alebo utekať do budúcnosti. Nechce byť TU a TERAZ, lebo by si musel uvedomiť svoju pravdivú situáciu. V minulosti sú však iba spomienky, v budúcnosti iba hypotézy, preto je prítomnosť to najdôležitejšie. V diagnostickej časti etikoterapeut spolu s klientom hľadá negatívnu emóciu (nesprávny postoj), a keď ju nájdu, klient má na výber, či ju zmení alebo nie. Riešia sa hlavne pocity klienta, jeho predsudky, neschopnosť úplne odpustiť a pod. Súčasťou práce etikoterapeuta je aj rušenie väzieb a blokov v spojitosti s rodičmi a s prenatálnym vývojom. Etikoterapeut je skôr sprievodcom, pretože zodpovednosť za vyliečenie nesie klient sám.

Hľadanie príčin chorôb je súčasťou každej celostnej terapie, ktorá chápe človeka ako jednotu tela, duše a ducha, ale v etikoterapii ide aj o nachádzanie nových postojov, zmenu zlozvykov mysle a harmonizáciu vzťahov. Vedľajším produktom tohto procesu je aj uzdravenie na všetkých úrovniach bytia. Nie je možné stanoviť presné hranice medzi etikoterapiou a psychosomatickou terapiou. Etikoterapia zdôrazňuje sebapoznanie, vedomý duchovný rast a hľadanie rovnováhy vo vzťahoch, preto sa často označuje sa akúsi nadstavbu klasickej psychoterapie, ktorá je súčasťou každej psychosomatickej terapie. Záleží však vždy na prístupe konkrétneho terapeuta, mnohí súčasní psychoterapeuti využívajú aj etikoterapiu.

Vzťah medicíny a etikoterapie

Kým teda etikoterapia pátra po príčine možného ochorenia, medicína sa už musí vysporiadať s dôsledkom potláčaných negatívnych emócií ako závisť, nenávisť, krivda, zloba, ľútosť, strach, pohŕdanie, pýcha alebo trápenie sa za iných. Moderná západná medicína sa tiež snaží hľadať príčiny ochorení, ale veľmi často ich hľadá len v samotnom tele. Stále viac lekárov však už dnes pripúšťa aj psychosomatické príčiny ochorení. Systém je v zdravotníctve nastavený v neprospech lekára i pacienta v tom, že lekár nemá čas hlbšie sa zaujímať o možné príčiny ochorenia. Buď musí lekár rýchlo vyriešiť samotnú traumu, ako je napríklad krvácanie, v tomto je medicína nenahraditeľná, alebo sa zaoberá iba symptómom a pokúša sa odstrániť bolesť. A hoci sa podarí bolesť odstrániť, neodstráni sa samotná príčina a bolesť sa často vracia, alebo sa zmení na iný symptóm. Etikoterapia nevidí v chorobe nepriateľa v zmysle, v akom o ňom hovorí medicína.  

Choroba podľa etikoterapie nie je niečo mimo nás, je to naša súčasť. Ak bojujeme s chorobou, bojujeme sami so sebou. Kto v takom boji môže zvíťaziť? Podľa etikoterapie je totiž choroba to, čo nás núti zamyslieť sa nad sebou. Jeden z možných pohľadov je vidieť v ochorení spojenca, ktorý nám môže pomôcť posunúť sa dopredu.

Na Slovensku sa etikoterapii ako samostatnej profesii venuje len niekoľko ľudí, medzi nimi i samotní lekári. Lepšie je to v Českej republike, kde k špičke patrí lekár Vladimír Vogeltanz. U našich východných susedov je to Valerij Sinelnikov.

Odporúčame pozrieť si zaujímavý rozhovor Jaroslava Duška s lekárom Vladimírom Vogeltanzom o etikoterapii:


Etikoterapia sama osebe nelieči, podáva však pomocnú ruku v procese sebauzdravovania a vedomého duchovného rastu. 

Katalóg etikoterapeutov na Slovensku

Zdroje:
[1] cez-okno.net/rubrika/etikoterapia
[2] terramedica.sk/etikoterapia
[3] etikoterapiecindler.cz
[4] ezofit.sk
[5] 2012rok.sk
[6] Image courtesy of Kookkai_nak at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Príčiny chorôb – vonkajšie a vnútorné
EFT – terapia emocionálnej slobody
Psychosomatika - výpoveď duše telom
Psychoterapia - veda o duši
Focusing terapia - ako lepšie porozumieť sám sebe
Hypnóza a hypnoterapia
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
Gestalt psychoterapia ako metóda osobného rastu
Neurolingvistické programovanie mysle
Terapia tmou a tichom
Kineziologia - one brain
Arteterapia - liečba umením
Muzikoterapia - hudba ako liek
Bachova kvetová terapia - liečba emócií
Rodinné konštelácie a ostatné konštelačné techniky
Feng Šuej (Feng Shui) – harmónia s okolitým prostredím

Paula Hrešková Autor článku: Ing. Paula Hrešková
Pracuje ako shiatsu terapeut a v oblasti alternatívnej medicíny sa pohybuje už viac ako 15 rokov. Úspešne absolvovala viacero kurzov a výcvikov, spomeňme, homeopatický kurz, Shiatsu, Dornova metóda, kraniosakrálna terapia, práca s energiou, reiki a pod. V roku 2013 založila internetový portál/blog paula.sk s cieľom poskytovať čo najobjektívnejšie informácie v otázkach zdravia, výživy, pohybu, materstva atď., ktoré by mohli pomôcť tým, ktorí to práve potrebujú. Čítaj viac ...

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S