Hypnóza a hypnoterapia - ako bezpečne a príjemne využiť podvedomie

Hypnóza je prirodzený fyziologický stav, pri ktorom dochádza k dočasnej zmene vnímania, prežívania, chovania, myslenia a pamäte, ale najmä k zvýšenej vnímavosti k sugescii (silnému duševnému vplyvu).

Hypnóza a hypnoterapia - ako bezpečne a príjemne využiť podvedomie

Hypnóza bola po mnoho desaťročí mystifikovaná ako niečo mysteriózne, neprirodzené a nebezpečné, pretože bola spájaná s ovládaním človeka a s hrozbou jeho zneužitia. Veľký podiel na tom mal hlavne zábavný priemysel a pódiové vystúpenia hypnotizérov s cieľom šokovať.

A práve tento fenomén stojí v súčasnosti všetkých hypnoterapeutov veľa času a námahy v snahe vyvrátiť všetky nepravdy, a tým eliminovať primárny strach klienta pred samotnou terapiou.

Hypnóza je definovaná ako prirodzený fyziologický stav, pri ktorom dochádza k dočasnej zmene vnímania, prežívania, chovania, myslenia a pamäte, ale najmä k zvýšenej vnímavosti k sugescii (silnému duševnému vplyvu). Toto hypnotizovanému umožní, aby sa dočasne vzdal orientácie na realitu a kritického úsudku a dovolil hypnoterapeutovi, aby do tohoto procesu vstúpil a usporiadal zážitky klienta bez ohľadu na subjektívnu zmysluplnosť sugescií.

Hypnotický stav (hypnotický tranz) je stav, ktorý je pre človeka úplne prirodzený a zároveň aj veľmi príjemný.

Aj preto sa mnohí do tohoto stavu radi a ochotne vracajú. Je to stav hlbokej relaxácie, kedy človek vníma a je schopný reagovať. Ľahký stav hypnózy človek zažíva spontánne niekoľkokrát za hodinu, stredný stupeň približne dvakrát denne. Najpodstatnejším rozdielom medzi hypnotickým a plne bdelým stavom je približne 3-4 násobne vyššia miera vnímavosti a sugestibility v hypnotickom stave. Človek v stave hlbšieho hypnotického tranzu skutočne vyzerá ako keby spal alebo bol na hranici bdenia a spánku, vďaka čomu získala hypnóza i svoje pomenovanie ("hypnos" znamená v gréčtine spánok). Aj keď je v hypnotickom tranze človek fyzicky silne relaxovaný, EEG (elektroencefalogram) jeho mozgovej aktivity vykazuje hodnoty ako v bdelom stave, často i výrazne vyššie. Toto jasne dokazuje, že človek počas hypnózy nespí, ani nie je v bezvedomí a už vôbec nie je proti svojej vôli zbavený kontroly nad sebou samým.

Poznáme dva základné druhy hypnózy:

 • autohypnóza - človek prechádza do hypnotického stavu sám bez pomoci inej osoby
 • heterohypnóza - s prechodom a dočasným udržaním hypnotického stavu pomáha hypnotizér

K navodeniu hypnózy sa spravidla používajú nepretržite opakované tóny, rytmy a sugescie, smerované k uvoľneniu a sústredeniu pozornosti, vnímania, myslenia, emócií a správania, napr. na verbálne i neverbálne podnety hypnotizéra (“počujete už len môj hlas“, „zatvárate oči“, „oťažievajú vám ruky i nohy“, „zaspávate“). V podstate každý človek môže byť zhypnotizovaný, rozdiely sú v iba v dispozícii dostať sa do hypnotického stavu., v tzv. hypnabilite (hypnotizovateľnosti).

Hypnóza sa ako technika využíva na rôzne účely. Ak sa vyžíva na terapeutické účely, hovoríme o hypnoterapii. Hypnoterapia sa uplatňuje v medicíne ako nefarmakologická psychoterapia pri liečení chronického alkoholizmu, narkománie, fajčenia, alebo ako prostriedok anestézie v chirurgii, pôrodníctve a stomatológii.

Čo je možné riešiť pomocou hypnoterapie?

 • nespavosť
 • migréna
 • úzkosť, stres, strach, fóbia a tréma
 • depresia
 • panické záchvaty
 • poruchy koncentrácie a pozornosti
 • problémy s učením a so správaním
 • závislosť od alkoholu, nikotínu a iných drog
 • poruchy príjmu potravy
 • nadváha
 • syndróm dráždivého čreva
 • príprava na bezbolestný pôrod
 • tehotenská nevoľnosť
 • neplodnosť podmienená psychicky
 • nočné pomočovanie
 • koktanie
 • obhrýzanie nechtov
 • kožné problémy
 • sexuálne problémy
 • traumatické zážitky
 • fantómová bolesť
 • akékoľvek psychosomatické alebo chronické ochorenie

Napríklad pri problémoch s nadváhou sa najskôr zisťujú dôvody a sprievodné javy problému. Najčastejšími príčinami sú omyly v myslení, neschopnosť adaptácie na traumatizujúce životné situácie a zlé stravovacie návyky. Celá terapia je zameraná na eliminovanie uvedených faktorov a ich náhradu za také, ktoré vedú k správnemu spôsobu stravovania a celkovo k zdravšiemu životnému štýlu. Pomocou hypnoterapie klient získava schopnosť a silu zmeniť svoj život. 

Samotná hypnóza priamo uškodiť nemôže. Ale nie je vhodná pre ľudí trpiacich rôznymi formami psychóz, ktorých sprievodným symptómom sú halucinácie a poruchy vo vnímaní reality, najčastejšie schizofrénia a paranoja.

Podobne ako v iných disciplínach, i v hypnoterapii existuje viac smerov. Posúvanie klienta v minulosti sa volá hypnotický regres, ktorý sa označuje aj ako regresná psychoterapia. Existuje aj nehypnotická forma regresnej psychoterapie, ktorá využíva asociatívne vybavovanie informácií z minulosti, takže celé sedenie prebieha pri vedomí. Ďalšou typom regresu je regres až za ,,hranice života“, ktorý sa označuje ako reinkarnačný regres. V rámci neho sa pacient snaží nájsť riešenie súčasných problémov vo svojom minulom živote (ide o tzv. karmické príčiny problémov). Progresná hypnóza umožňuje nazrieť do blízkej budúcnosti, na najbližšie životné rázcestie. V praxi sa väčšinou neoddeľuje regresná, reinkarnačná alebo progresná hypnóza, pretože u klienta sa pri sedení môže vybavovať minulosť zo súčasného života, minulé životy, prítomnosť, či budúcnosť v jednom aktuálnom sedení a podvedomie tieto zážitky sprítomní na časovej osi podľa ich stupňa záťaže a potreby psychického uvoľnenia. Súčasné trendy stále viac zosúlaďujú hypnoterapiu s princípmi, technikami a terminológiou modernej psychoterapie. Príkladom je kognitívno-behaviorálna hypnoterapia (KBH), ktorá je založená na zosúladení hypnoterapie a kognitívno-behaviorálnej terapie.

Hypnoterapia je nástrojom na riešenie problémov a dosahovanie pozitívnych a trvalých zmien v živote, kde do procesu vstupuje nielen vedomá, ale najmä podvedomá myseľ. Hypnóza určite nie je všeliek a jej terapeutický účinok je podmienený viacerými faktormi, hlavne hypnabilitou a ochotou sa liečiť.

Zaujímavá ukážka hypnózy na mazanie negatívnych myšlienok:

Katalóg hypnoterapeutov na Slovensku

Zdroje:
[1] hypnoza.sk
[2] hypnoza.info
[3] Image courtesy of winnond at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Príčiny chorôb – vonkajšie a vnútorné
Hypnopôrod – ľahší a menej bolestivý prirodzený pôrod
Psychoterapia - veda o duši
Gestalt psychoterapia ako metóda osobného rastu
Etikoterapia - ako na negatívne emócie a životné postoje
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
EFT – terapia emocionálnej slobody
Neurolingvistické programovanie mysle
Kineziologia - one brain
Bachova kvetová terapia - liečba emócií
Rodinné konštelácie a ostatné konštelačné techniky
Terapia tmou a tichom

Paula Hrešková Autor článku: Ing. Paula Hrešková
Pracuje ako shiatsu terapeut a v oblasti alternatívnej medicíny sa pohybuje už viac ako 15 rokov. Úspešne absolvovala viacero kurzov a výcvikov, spomeňme, homeopatický kurz, Shiatsu, Dornova metóda, kraniosakrálna terapia, práca s energiou, reiki a pod. V roku 2013 založila internetový portál/blog paula.sk s cieľom poskytovať čo najobjektívnejšie informácie v otázkach zdravia, výživy, pohybu, materstva atď., ktoré by mohli pomôcť tým, ktorí to práve potrebujú. Čítaj viac ...

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S