Hypnopôrod – ako mať ľahší a menej bolestivý prirodzený pôrod

V našej spoločnosti je bežná predstava o pôrode taká, že pôrod trvá mnoho bolestných a útrpných hodín a je sprevádzaný strachom a úzkosťou. Pri pôrode ženy zažívajú bolesť hlavne preto,že ju očakávajú

Hypnopôrod – ako mať ľahší a menej bolestivý prirodzený pôrod

Prečo máme strach z pôrodu ?

V našej spoločnosti je bežná predstava o pôrode taká, že pôrod trvá mnoho bolestných a útrpných hodín a je sprevádzaný strachom a úzkosťou. Z príbehov, ktoré počujeme od priateľov a príbuzných behá mráz po chrbte, a tak sa toto „dedičstvo“ predáva z generácie na generáciu.

Pri pôrode ženy zažívajú bolesť, ktorá je z veľkej časti spôsobená tým, že ju očakávajú.

V mnohých kultúrach sa však pôrod berie ako prirodzená a pozitívna udalosť v živote ženy. Zrodenie sa oslavuje a uctieva. Mladé ženy vyrastajú s vierou, že ich pôrod bude podobný tomu, aký videli na vlastné oči, čiže bez bolesti a bez strachu.

Pocitu strachu počas pôrodu vyvoláva napätie v tele, ktoré spôsobuje bolesť, ktorá generuje ešte viac strachu a celý proces sa zacykľuje.

Taktiež sa vtedy do krvi uvoľňuje adrenalín, telo nemôže efektívne pracovať a pôrod sa spomaľuje. Preto oslobodenie sa od strachu pri pôrode môže mať zásadný vplyv na celý priebeh pôrodu. Naše telo je ovládané mysľou. Kto si dokáže vytvoriť pozitívny pohľad a vieru v krásny a radostný pôrod, ten ho aj taký bude mať.

Preto sú v poslednej dobe stále populárnejšie rôzne terapie na  prekonanie strachu z pôrodu. Medzi tieto terapie patrí aj hypnopôrod (hypnobirthing), ktorý sa často nazýva aj terapiou jemného rodenia (mellow birthing).

 

Čo je hypnopôrod (jemné rodenie) ?

Hypnopôrod je prirodzený pôrod takmer bez bolesti (alebo úplne bez bolesti), ktorý prebieha nerušene, čiže bez intervencií a bez použitia analgetík.

Jeho základom je schopnosť autohypnózy, ktorá odstraňuje/zmierňuje strach z pôrodu. Nie je to však iba autohypnóza, ide o súbor rôznych uvoľňovacích, dýchacích a vizualizačných techník, odborných doporučení a postupov, ktoré vedú rodičky k prirodzenému a šetrnému pôrodu s minimálnou alebo žiadnou boleťou a pri plnom vedomí. Rodičky sa počas pôrodu snažia úplne sa ponoriť do seba a "vytesniť" všetky rušivé vplyvy.  Do svojho podvedomia si doslova naprogramujú, že pôrod bude ľahký a radostný.

Ohľadne autohypnózy panuje veľa chybných presvedčení. Je to preto, že väčšina ľudí zažila jediné stretnutie s hypnózou v oblasti zábavy. Ľudia, ktorých vidíte na javisku podrobovať sa hypnóze sú dobrovoľníci, ktorí to robia za účelom zábavy, a preto pre nich nie je ťažké prijať role, ktoré im hypnotizér navrhuje. Aj keď filmy a literatúra často vykazujú opak, nie je možné nikoho v hypnotickom stave prinútiť, aby urobil niečo, čo je v rozpore s jeho morálkou a zásadami. Hypnotizovaný sa totiž dokáže okamžite vrátiť do bdelého stavu. Dnes sa bežne hypnóza používa k terapeutickým účelom. V zdravotníctve a zubných ordináciách sa hypnóza využíva pre ľudí, ktorí trpia alergiou na anestetika. Toto využitie dokazuje, že myseľ môže byť trénovaná tak, aby pocit nepohodlia a bolesti daná osoba vnímala iba ako tlak. V bežnom živote sa do hypnotického stavu dostávame napríklad vtedy, ak sa do niečoho ponoríme tak, že stratíme pojem o čase, alebo o tom, čo sa okolo nás deje.

Fakty o hypnóze:

 • každý hypnotický stav je v podstate samohypnóza / autohypnóza, terapeut je iba sprievodcom
 • človek rozhoduje svojou vlastnou vôľou, kedy chce do hypnotického stavu vstúpiť a kedy vystúpiť
 • schopnosť samohypnózy má cca 90–95 % obyvateľstva 
 • počas hypnózy človek nespí, ani nie je v stave bezvedomia
 • nikto nemôže hypnotizovaného donútiť vyzradiť tajomstvo alebo informáciu proti jeho vôli

Metóda hypnopôrodu funguje vo svete už od 80. rokov. Jej základ tvoria teórie anglického porodníka Grantlyho Dick-Reada. Vo Veľkej Británii sa trend hypnopôrodov v posledných rokoch veľmi rozširuje. Pôrodnice uvítali hypnopôrod a podporujú ho, lebo v čase krízy hľadajú spôsoby ako znížiť náklady. Mnohé ženy inšpirovala k hypnopôrodu aj britská vojvodkyňa Kate Middleton, ktorá otvorene hlásila, že využije autohypnózu pri pôrode kráľovského potomka. Podľa britských odborníkov dokáže bezbolestným spôsobom porodiť iba tretina žien. Preto si mnohé ženy väčšinou aj s partnermi idú overiť svoju schopnosť autohypnózy na kurzy hypnopôrodu, kde sa žena učí získať kontrolu nad svojou mysľou a telom pomocou rôznych hypnopôrodných techník, ako sú napríklad:

 • relaxácia (uvoľnenie) a jej prehlbovanie (využitie dýchacích techník, hudby a aromaterapie),
 • brušné dýchanie,
 • odpojenie racionálneho vnímania,
 • zapojenie predstavivosti (vizualizácie podľa návodu alebo vlastné),
 • afirmácie (pozitívne vety na programovanie podvedomia),
 • práca v súlade so svojím telom a jeho požiadavkami,
 • odbúranie emocionálnych blokov a strachov,
 • stravovacie odporúčania,
 • rôzne pôrodné polohy
 • masážne techniky podporujúce vyplavovanie endorfínov,
 • masáž hrádze (perinea),
 • cviky na uvoľnenie svalov panvového dna a brušných svalov atď.

Video ukážka relaxácie s názvom „Dúhová meditácia“, ktorá sa využíva pri hypnopôrode:

 

Hypnopôrod a hormóny

Pri prirodzenom pôrode začnú rodičky v prvej dobe pôrodnej produkovať vyššie dávky endorfínov (hormónov dobrej nálady, ktoré navodzujú kľudný stav s určitým otupením vnímania a pamäti) a oxytocínu. Tieto hormóny spôsobujú, že sa matky dostávajú prirodzenou cestou do zmeneného stavu vedomia, čo už je vlastne stupeň hypnózy. Oxytocín spôsobuje kontrakcie (zmršťovanie) svaloviny maternice, čím vyvoláva pôrod. Je to tzv. “hanblivý“ hormón a hocičo môže zastaviť jeho vylučovanie. Najväčším nepriateľom oxytocínu je adrenalín (patrí medzi katecholamíny – hormóny produkované v stresových a šokových stavoch). Akonáhle sa adrenalín objaví, zablokuje sa tvorba oxytocínu a pôrod sa pozastaví a spomalí. Tvorbu adrenalínu nespúšťa len stres, strach, ale aj zima, hluk, cudzie prostredie atď. Ženy, ktoré rodia doma a nie sú rušené, často nepotrebujú žiaden kurz hypnopôrodu. Preto sú kurzy hypnopôrodu vyhľadávané hlavne rodičkami, ktoré plánujú rodiť v takom prostredí, ako je pôrodnica, pretože tam pomáhajú rodičke odblokovať sa od okolitých vplyvov a sústrediť sa len na seba, bábätko a pôrod. Je totiž neprirodzené, ak žena v zmenenom stave vedomia vplyvom hormónov príde do pôrodnice a musí neustále komunikovať a tým stimulovať predný mozog. Ten vypína zadný mozog, užitočné hormóny sa prestanú produkovať a všetko sa komplikuje.

 

Hypnopôrod a dýchanie

Pri hypnopôrode sa využívajú tri hlavné dýchacie techniky. Prvou dýchacou technikou je dýchanie ako počas spánku so zapojením brušných svalov. Tento typ dýchania sa využíva na uvoľnenie a obnovu energie medzi kontrakciami, vo fáze otvárania sa. Druhou dýchacou technikou je pomalé hlboké brušné dýchanie, tzv. „horné brušné dýchanie“, ktoré sa používa počas kontrakcií. Ide o dýchanie, pri ktorom sa maximálne predlžuje nádych (brucho sa zdvíha) aj výdych (brucho klesá). Vydychuje sa jemne a pomaly smerom do vagíny. K sústredeniu na dýchanie pomáha počítanie nádychov a výdychov. Treťou dýchacou technikou je pôrodné dýchanie, tzv. „dolné brušné dýchanie“, ktoré sa používa k predýchaniu dieťaťka smerom dole počas závarečnej fázy pôrodu. Nádych je krátky a hlboký, výdych je dlhý a hlboký smerom dole, vizualizuje sa napríklad otváranie vagíny ako lístkov ruže smerom von. Najlepšie sa tento typ dýchania precvičuje pri vyprázdňovaní čriev na toalete, ale netlačí sa. Dlhé a násilné tlačenie je totiž často kontraproduktívne a môže postup pôrodu spomaliť, pretože sa obmedzuje prívod kyslíka k dieťatku. Tempo by malo určiť telo rodičky a dieťatko. Prirodzená pulzácia tela posúva dieťa pôrodnými cestami mierne, ale účinne. Uvoľnené telo sa otvára prirodzene. Taktiež je veľmi dôležité dosiahnuť hlbokého uvoľnenia tváre, pretože oblasť dolnej čeľuste priamo ovplyvňuje oblasť vagíny a jej otváranie.

 

Najdôležitejšie klady hypnopôrodu:

 • kratší a ľahší pôrod
 • znížená/žiadna potreba chemických liekov proti bolesti
 • miminka sa lepšie prisajú na prso, sú kľudnejšie a vnímavejšie
 • hypnopôrodné miminka majú vyššie APGAR skóre (prvý test po narodení – Appearance, Pulse, Grimace, Activity and Respiration)
 • menšia pravdepodobnosť nástrihu hrádze
 • techniky hypnopôrodu sa dajú využiť aj pri císárskom reze alebo pri vyvolaní pôrodu
 • rýchlejšia popôrodná rekonvalescencia
 • znížené riziko popôrodnej depresie
 • techniky hypnopôrodu môžu býť použité kdekoľvek: doma, v nemocnici alebo v pôrodnom centre 
 • použitie hypnopôrodných techník zvyšuje šancu, že miminko v polohe „koncom panvovým“ sa otočí hlavičkou dole

Problém je v tom, že nie každý je schopný takéhoto ovládnutia mysle a hlavne v takej situácii ako je pôrod, alebo nie vždy je to možné. Aj keď hypnopôrod nesľubuje bezbolestný pôrod, mnohé rodičky, ktoré využili túto metódu, skutočne potvrdili, že ich pôrod bol relatívne bezbolestný. Silné bolesti má za následok aj umelý oxytocín, ktorý sa dnes často používa a ktorý vyvoláva neprirodzené kontrakcie. Až také, že to mamičky prežívajú ako agóniu a v bolestiach doslova prosia o epidurálku. Z toho dnes vznikajú dogmy, že pôrod je bolestivý. Ale bolestivý je hlavne preto, lebo sa rodí v neprirodzených podmienkach a s množstvom zásahov.

Autohypnóza je aj hlavnou súčasťou v poslednej dobe veľmi populárnej metódy jemného rodenia podľa Gowri Motha. Dr. Gowri Motha je známa anglická pôrodná asistentka, ktorá spolu a Dr. Yehudi Gordon pracuje v oblasti holistického (celostného) prístupu počas tehotenstva, pôrodu a výchovy detí. Viac informácii je k dispozícii na web stránke gentlebirthmethod.com.

„Nejde iba o to, že chceme dosiahnuť ľahkého pôrodu bez rizika zranenia matky alebo dieťaťa, musíme sa dostať ďalej. Musíme pochopiť, že pôrod nie je iba fyzický, ale taktiež aj duchovný úspech … Narodenie dieťaťa je dokonalým zavŕšením ľudskej lásky.“ (Grantly Dick-Read, 1953)

Zdroje:
[1] Marie F. Monganová - Hypnoporod
[2] pluska.sk
[3] tehotenstvi.cz
[4] hypno-porod.sk
[5] Image courtesy of marin at FreeDigitalPhotos.net

 

Mohlo by vás zaujímať:
Hypnóza a hypnoterapia
Videá: Zrod a vývin nového ľudského života
Príprava na pôrod a uľahčenie pôrodu pomocou prírodných prostriedkov
Tehotenstvo a alternatívne terapie
Šport, cvičenie a relaxácia počas tehotenstva
Prírodná liečba a cvičenie v šestonedelí
Homeopatia v tehotenstve, pri pôrode a kojení
Vhodné a nevhodné koreniny a bylinky v tehotenstve a pri dojčení
Schüsslerove tkanivové soli počas tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
Výživa v tehotenstve
Päť zásad na koliku a plač miminka
Koncept kontinua a indiánska výchova detí
Výbava pre mamičku a novorodenca do pôrodnice a na doma
Ľanové semeno a ľanový olej

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S