Reiki – ako jednoducho môže liečiť kozmická energia

Liečenie dotykom (prikladaním rúk) je prirodzený inštinkt. Ak sa napríklad udriete do kolena, alebo vás bolí hlava, inštinktívne si na bolestivé miesto priložíte ruky. To využíva aj terapia Reiki.

Reiki – ako jednoducho môže liečiť kozmická energia

Dotyk človeka prináša liečenie, ochranu a lásku.

 Liečenie dotykom (prikladaním rúk) je prirodzený inštinkt. Ak sa napríklad udriete do kolena, alebo vás bolí hlava, inštinktívne si na bolestivé miesto priložíte ruky. Prvé zmienky o liečení dotykom siahajú až do bájnej Atlantídy. Veľa zmienok je aj v kresťanstve, kde Ježiš liečil chorých prikladaním rúk. Avšak znovuobjavenie tejto jednoduchej liečby dotykom prišlo až v 19. storočí zásluhou japonského kresťanského mnícha Dr. Mikaa Usuiho.

Univerzálna životná energia je známa pod viacerými názvami a v každej kultúre má iné pomenovanie. V Polynézii ju volajú "mana", Indiáni "orenda", v hebrejčine je to "ruach", v islamských krajinách "barraka", v Číne "čchi" a v Japonsku "ki". A práve z Japonska pochádza aj názov reiki (rejki). „Rei“ označuje vesmír a „ki“ energiu. Preto je reiki vesmírnou životodarnou energiou, ktorá prestupuje všetky bytosti a veci okolo nás. Existuje v mnohých formách a stále sa vyvíja.

Reiki sa dá ľahko naučiť a veľmi jednoducho sa používa. Je jednou z najznámejších foriem alternatívneho energetického liečenia, teda predpokladá existenciu energetických centier tela, tzv. čakier, a energetických dráh, tzv.meridiánov. Ak sú čakry vyrovnané a v meridiánoch prúdi energia bez prekážok, je človek zdravý a vitálny.

Reikistom (slangové označenie pre ľudí, ktorí vedia s reiki pracovať) môže byť každý, kto prešiel zasvätením (iniciáciou, aktiváciou) energetických centier na prijímanie a ďalšie odovzdávanie energie. Iniciácia zväčšuje objem energie daného adepta reiki. 

Zasväcovanie reiki je trojstupňové:

1. stupeň - zasvätený dokáže prijímať energiu reiki, použiť ju na samoliečbu a odovzdávať ju pomocou prikladania rúk (nie je dôležité, kam sa ruky priložia, energia si sama nájde miesto, kde je treba liečiť, či posilniť organizmus príjemcu). 

2. stupeň - zasvätený vie používať symboly reiki (umocňujú energiu reiki) a vie pôsobiť aj na diaľku.

3. stupeň - majster - adept reiki má oveľa väčšie možnosti liečiť a môže zasväcovať ostatných. Niektorí učitelia reiki delia tretí stupeň ešte na dve časti.

Reiki je od terapeuta úplne nezávislá. Terapeut je iba kanálom tejto nepolárnej energie, ktorá vychádza jeho rukami k liečenému. Reiki dodáva chýbajúcu energiu, resp. presmerováva prebytočnú do miest, kde chýba. Výhodou je to, že príjemcovi neškodí, môže jedine pomôcť.

Tzv. ľudoví liečitelia tiež liečia ľudí dotykom. Využívajú však väčšinou svoju vlastnú bioenergiu. To môže mať nevýhody pre liečiteľa aj liečeného. Liečiteľ sa totiž vyčerpáva z energie a na liečeného môže preniesť aj časť svojich problémov a emócií. To pri reiki nie je možné, pretože reikista neposkytuje vlastnú energiu, a teda nič zo seba nemôže preniesť na liečeného.

Katalóg reiki terapeutov na Slovensku

Zdroje:
[1] centrumzdravehozivota.sk/liecenie/reiki-je-tu-pre-vsetkych
[2] reikicentrum.sk
[3] Image courtesy of nattavut at FreeDigitalPhotos.net

Mohlo by vás zaujímať:
Kraniosakrálna terapia
Meditácia
Zenová meditácia a zen terapia
Neurolingvistické programovanie mysle
Kvantová energetická terapia Matrix
Arteterapia - liečba umením
Muzikoterapia - hudba ako liek
Shiatsu - japonská tlaková masáž

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach

zdielat facebook linkedin pinterest twitter blogger enlace oblúbené
 
Upozornenie: Uvedené informácie majú informatívny charakter, sú pravidelne aktualizované a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií neručíme. Akékoľvek používanie nami poskytovaných informácií je na vlastnú zodpovednosť. Pred začatím terapie, detoxikácie alebo pôstu sa vždy poraďte so svojim lekárom alebo online na zdravie.sk.
 
na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S