Pravidlá diskusného fóra

Pravidlá diskusného fóra pre internetový magazín Paula.sk - alternatívne cesty. Hlavné témy portálu: zdravie, strava a materstvo.

PAULA.sk je internetový portál o zdraví, alternatívnych a pohybových terapiách, masážach, detoxikácii, pôstoch, výžive, .... Cieľom diskusného fóra je, aby si v rámci neho ľudia vymieňali svoje skúsenosti a informácie. Budeme samozrejme radi, ak sa v rámci diskusného fóra budú vyjadrovať aj odborníci. Informácie zverejňované na PAULA.sk nie sú garantované a nemusia byť odborne podložené. Za ich obsah vždy zodpovedá príslušný autor a nie prevádzkovateľ portálu PAULA.sk. Prosím nezamieňajte si diskusné fórum s poradňou.

Základné pravidlá a podmienky diskusného fóra:

 • Prevádzkovateľ PAULA.sk (ďalej iba „prevádzkovateľ“) si vyhradzuje právo aktualizovať tieto pravidlá a podmienky podľa potreby.
 • Prevádzkovateľ odporúča užívateľom oboznámiť sa vždy s aktualizovaným znením týchto pravidiel tak, aby ich svojím konaním neporušoval.
 • Používaním diskusného fóra vyjadrujete súhlas s nižšie uvedenými pravidlami.
 • Používaním a prispievaním do diskusného fóra dávate prevádzkovateľovi súhlas na zverejnenie, spravovanie a používanie Vašich príspevkov. Zverejnenie ani vymazanie príspevkov nie je vymožiteľné.
 • Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah a aktivity na fórach vytváraných používateľmi. Diskusné fórum by malo byť miestom inteligentnej diskusie, preto si prevádzkovateľ vyhradzujeme právo zasahovať do diskusií – viď. Pravidlá správneho používania a spravovania fóra.


Do diskusného fóra je zakázané pridávať príspevky, ktoré:

 • obsahujú vulgarizmy, vyhrážky a osobné útoky voči iným diskutujúcim a tretím osobám;
 • podnecujú k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd, násiliu, rasizmu, diskriminácii, hanobenie skupín obyvateľstva;
 • podnecujú k rasovej, národnostnej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti;
 • otvorene alebo skrytou formou propagujú politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • obsahujú príspevky s erotickým obsahom;
 • propagujú produkty, navádzajú na kúpu alebo predaj;
 • otvorene alebo skrytou formou poskytujú reklamu;
 • obsahujú osobné údaje o iných osobách,
 • propagujú lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
 • šíria ohováračské, obscénne alebo iné protizákonné materiály, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom;
 • akýmkoľvek iným spôsobom porušujú zákony Slovenskej republiky;
 • opakovane obsahujú rovnaký príspevok, obsahujú nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty;
 • vyzývajú k porušovaniu zákonov, sú poburujúce a v rozpore so zásadami morálky;
 • svojim obsahom môžu úmyselne, či neúmyselne spôsobiť akúkoľvek ujmu tretím osobám (napr. nie je dovolené debatovať a navádzať na chudnutie osoby s deklarovaným BMI menej ako 20 bodov, ohovárať iné osoby, udávať nepravdivé a zavádzajúce informácie, ponúkať tzv. super dobré rady cez mail a pod.)

Pravidlá správneho používania a spravovania fóra:

 • Témy, ktoré založíte, pomenúvajte čo najpresnejšie, so zrozumiteľným názvom obsahujúcim Vašu hlavnú otázku či problém. Témy s názvom ako „pomooooc!!!“, „kuknite sem“, NAZVY S KAPITALKAMI a podobne budú premenované alebo zmazané.
 • Prezývka užívateľa nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy a nesmie urážať ostatných diskutujúcich. Príspevky s takouto prezývkou budú zmazané.
 • Ak téma nebude zaradená vo vhodnej kategórie, môže byť presunutá do inej kategórie alebo bez upozornenia zmazaná.
 • Prosím reagujte na otázku daného problému, rešpektujte že návštevníci hľadajú v diskusných témach odpovede na otázky a nie archív súkromných správ, prípadne chat.
 • Buďte ohľaduplný, nepoužívajte sarkazmy, ktoré si návštevníci môžu zle vyložiť. Vyvarujte sa urážania, provokovania alebo napádania iných osôb na fóre, bez ohľadu na to, čo si o danej osobe myslíte.
 • Nezapájate sa do hádok. Ak priamo Vás, alebo niekoho iného niekto uráža, oznámte to prosím administrátorovi. Administrátor urobí adekvátne opatrenia proti danému jednotlivcovi.
 • Porušovanie pravidiel vyústi do napomenutia, pripadne zmazania diskusných príspevkov, ktoré sú v rozpore s týmito pravidlami. Opakované porušovanie pravidiel môže mať za následok zablokovanie možnosti prispievať do fóra.
 • Ak sa domnievate, že niektorý z uverejnených príspevkov porušuje pravidlá, prosím kontaktujete nás.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasahovať do obsahu jednotlivých príspevkov ako aj zmazať príspevky.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednotlivým užívateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii, ak príspevky porušujú tieto pravidlá, alebo ak je na základe predchádzajúcich príspevkov podozrenie, že by mohli porušovať tieto pravidlá.
 • Prevádzkovateľ môže zmazať príspevky alebo zablokovať konto aj v prípade prispievateľov, ktorí priamo neporušujú pravidlá, ale ich pôsobenie je dlhodobo prekážkou slušnej a vecnej diskusie a obťažujú ostatných diskutujúcich.
 • V žiadosti o zmazanie príspevku či témy treba administrátorovi poskytnúť názov témy v ktorom sa príspevok nachádza, čas príspevku a najlepšie i priamy internetový odkaz na danú tému.
 • Administrátor fóra nie je povinný zmazať hodnotný príspevok alebo tému, ktorá žiadnym spôsobom neporušuje pravidlá fóra.
 • Emailový kontakt na administrátora fóra: info@kurzy-online.sk


Redakcia PAULA.sk

na začiatok stránky
Sledujte nás   FACEBOOK   TWITTER
 
S